Tytuł naukowy: dr n. med.
Specjalizacja: Specjalista Ortopedii i Traumatologii

Wykształcenie:

 • 2006 – obrona pracy doktorskiej „Przydatność wybranych badań obrazujących w rozpoznawaniu zespołu ciasnoty podbarkowej”
 • 2001 – specjalizacja II° z ortopedii i traumatologii
 • 1997 – specjalizacja I° z ortopedii i traumatologii
 • 1987 – 1993 – Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach

Doświadczenie zawodowe:

 • 2009 – nadal – Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Ortopedii Dzieci Szpitala Bonifratrów w Katowicach
 • 2001 – nadal – konsultant i współpracownik NZOZ Galen Ortopedia,  Bieruń
 • 2007 – 2009 – konsultant i współpracownik Szpital pod Bukami, Bielsko-Biała
 • 2006 – 2009 – konsultant i współpracownik Klinika Św. Łukasza, Bielsko-Biała
 • 2001 – 2009 – starszy asystent Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu SPSK nr 7 ŚlAM w Katowicach
 • 1994 – 2000  – asystent Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii Górnośląskiego Centrum medycznego w Katowicach
 • 1994 – 1995 – lekarz w zespołach wyjazdowych Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
 • 1993 – 1994 – staż podyplomowy Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach

Szczególne zainteresowania z zakresu medycyny:

 • Urazy sportowe
 • Artroskopowe zabiegi rekonstrukcyjne kolana, barku, stawu skokowego, biodra
 • Endoprotezoplastyki stawów kolanowych i biodrowych

Wybrane kursy, szkolenia i konferencje:

 • 2012 – Challenges and Solutions in Hip Revision. Hip Masterclass Course, Berlin
 • 2011 – Knee, Shoulder & Hip Arthroscopic Course. Advanced Cadaveric Workshops. Andover, USA
 • 2011 – 12th EFORT Congress. Copenhagen, Denmark
 • 2011 – Instructional Course Knee Arthroplasty, Lucerne, Switzerland
 • 2010 – 4th International Hip Arthroscopy Meeting, Munich, Germany
 • 2010 – 14th ESSKA Congress, Oslo Norway
 • 2009 – 10th Efort Congress, Vienna, Austria
 • 2009 – Shoulder arthroscopic fellowship. Rockford, Chicago, USA
 • 2009 – International ATOS Knee Live Summit, Heidelberg, Germany
 • 2008 – Extreme Hip Course –Richard Villar School of Arthroscopy. Newcastle, UK
 • 2008 – 8th Amsterdam Foot & Ankle Course with Cadaver Lab, Holandia
 • 2008 – 13th ESSKA Congres, Porto, Portugalia (3 prezentacje prac naukowych)
 • 2008 – Shoulder and Knee – Cadavers Lab Course – Vista, USA
 • 2008 – Autologus Growth Factors ”State of the Art”, Chamonix, France
 • 2007 – 1. Spotkanie na temat stopy i stawu skokowo-goleniowego, Jastarnia
 • 2007 – ISAKOS Congress, Florence, Italy
 • 2007 – 8th EFORT Congress, Florence, Italy (prezentacja pracy naukowej)
 • 2006 – 12th ESSKA Congress, Insbruck, Austria
 • 2006 – ACL Study Course. ARC Centre North Hampshire, UK
 • 2006 – Shoulder and Knee – Cadavers Lab Course, Vista, USA
 • 2005 – „International Knee and Shoulder Conference”, Wien, Austria
 • 2005 – 7th EFORT Congress, Lisbon, Portugal
 • 2004 – Valdotra Knee & Shoulder Course – Slovenia
 • 2003 – „Schultererkrankungen – Deutsch-Polnisches Symposium” Rheinfelden (prezentacja pracy naukowej)
 • 2002 – „AO Course – Principles of Operative Fracture Treatment”, Warszawa
 • 2002 – „AO Seminar with Workshop – Joint Fractures at Lower Extremities”, Szczecin
 • 2002 – IX Instructional Course Lectures of EFORT, Kraków
 • 1999 – 3 Workshop – Sonographie in der Traumatologie und Orthopaedie, Gyhum, Germany
 • 1997 – Ultrasonografia dziecięcego stawu biodrowego wg Grafa, Zakopane

Publikacje:

 • Kusz D., Wojciechowski P., Cholewiński J., Stołtny T.: Wpływ wadliwego zamocowania przestrzennego biodrowej komponenty panewkowej typu „metal backing” na wczesne uszkodzenie polietylenowego wkładu endoprotezy. Ann.Acad.Med.Siles. 2001 Supl.32:3 Sympozjum Biomechanika w Implantologii Ustroń 18-21.10.2001., s.110-115
 • Dudko S., Kusz D., Cholewiński J., Pierzchała A.: Patogeneza koksartrozy. Ann.Acad.Med.Siles. 2002 supl.35: I Ogólnopolskie Sympozjum Koksartroza, Katowice 17.05.2002, s.29-42
 • Kusz D., Wojciechowski P., Tomczak A., Cholewiński J.: Wybrane zagadnienia związane z cementowym i bezcementowym zamocowaniem trzpieni w totalnych alloplastykach stawów biodrowych. Kwart. Ortop. 2002 nr 3 s.152-156
 • Cholewiński J., Kusz D., Cieliński Ł., Bartłomiej S.: Ocena Przydatności projekcji RTG stawu ramiennego w diagnostyce zespołu ciasnoty podbarkowej. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2004,6 (Supl. 1):135
 • Bienek T., Cholewiński J., Dudko S., Kusz D.: Zespoły uciskowe nerwów obwodowych jako powikłanie złamań nasady dalszej kości promieniowej. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2004,6 (Supl. 1):67
 • Cholewiński |J.: Sprawozdanie z 6th Isakos Congress. Chirurgia kolana, artroskopia, traumatologia sportowa. 2007, 4(3):63-66.
 • Cholewiński J., Kusz D., Wojciechowski P., Cieliński Ł., Żołądź M.: Ultrasound measurment of rotator cuff thickness and acromio-humeral distance in the diagnosis of subacromial impingement syndrome of the shoulder. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.2008, 16(4):408
 • Ficek K., Tomczak A., Cholewinski J., Szczygieł J.: Isokinetic evaluation of the influence of the concentrated growth factor on the ACL graft. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.2008, 16 (Supl.1):137
 • Ficek K., Cholewinski J., Szczygieł J., Rzepka R.: Role of autologus plasma concentrate in the meniscal horizontal tear treatment. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.2008, 16 (Supl.1): 154
 • Cholewiński J., Kusz D., Hajduk G., Cieliński Ł., Żołądź M.: Changes in patellar height and posterior tibial slope following high tibial opening wedge osteotomy in treatment for medial compartment knee osteoarthritis – do they affect early treatment outcomes?  Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.2008, 16 (Supl.1): 187
 • Kompendium Ortopedii. red. nauk.: D. Kusz. PZWL. 2009. współautor podręcznika.
 • Kompendium Traumatologii. red. nauk.: D. Kusz. PZWL 2010. współautor podręcznika.

Członkostwo towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
 • European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA 2000)
 • International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopedic Sports Medicine (ISAKOS)
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Artroskopowej
Menu