Tytuł naukowy: dr n. med.
Specjalizacja: Specjalista Ortopedii i Traumatologii

Wykształcenie:

 • 2006 – obrona pracy doktorskiej „Przydatność wybranych badań obrazujących w rozpoznawaniu zespołu ciasnoty podbarkowej”
 • 2001 – specjalizacja II° z ortopedii i traumatologii
 • 1997 – specjalizacja I° z ortopedii i traumatologii
 • 1987 – 1993 – Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach

Doświadczenie zawodowe:

 • 2009 – nadal – Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Ortopedii Dzieci Szpitala Bonifratrów w Katowicach
 • 2001 – nadal – konsultant i współpracownik NZOZ Galen Ortopedia,  Bieruń
 • 2007 – 2009 – konsultant i współpracownik Szpital pod Bukami, Bielsko-Biała
 • 2006 – 2009 – konsultant i współpracownik Klinika Św. Łukasza, Bielsko-Biała
 • 2001 – 2009 – starszy asystent Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu SPSK nr 7 ŚlAM w Katowicach
 • 1994 – 2000  – asystent Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii Górnośląskiego Centrum medycznego w Katowicach
 • 1994 – 1995 – lekarz w zespołach wyjazdowych Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
 • 1993 – 1994 – staż podyplomowy Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach

Szczególne zainteresowania z zakresu medycyny:

 • Urazy sportowe
 • Artroskopowe zabiegi rekonstrukcyjne kolana, barku, stawu skokowego, biodra
 • Endoprotezoplastyki stawów kolanowych i biodrowych

Wybrane kursy, szkolenia i konferencje:

 • 2012 – Challenges and Solutions in Hip Revision. Hip Masterclass Course, Berlin
 • 2011 – Knee, Shoulder & Hip Arthroscopic Course. Advanced Cadaveric Workshops. Andover, USA
 • 2011 – 12th EFORT Congress. Copenhagen, Denmark
 • 2011 – Instructional Course Knee Arthroplasty, Lucerne, Switzerland
 • 2010 – 4th International Hip Arthroscopy Meeting, Munich, Germany
 • 2010 – 14th ESSKA Congress, Oslo Norway
 • 2009 – 10th Efort Congress, Vienna, Austria
 • 2009 – Shoulder arthroscopic fellowship. Rockford, Chicago, USA
 • 2009 – International ATOS Knee Live Summit, Heidelberg, Germany
 • 2008 – Extreme Hip Course –Richard Villar School of Arthroscopy. Newcastle, UK
 • 2008 – 8th Amsterdam Foot & Ankle Course with Cadaver Lab, Holandia
 • 2008 – 13th ESSKA Congres, Porto, Portugalia (3 prezentacje prac naukowych)
 • 2008 – Shoulder and Knee – Cadavers Lab Course – Vista, USA
 • 2008 – Autologus Growth Factors ”State of the Art”, Chamonix, France
 • 2007 – 1. Spotkanie na temat stopy i stawu skokowo-goleniowego, Jastarnia
 • 2007 – ISAKOS Congress, Florence, Italy
 • 2007 – 8th EFORT Congress, Florence, Italy (prezentacja pracy naukowej)
 • 2006 – 12th ESSKA Congress, Insbruck, Austria
 • 2006 – ACL Study Course. ARC Centre North Hampshire, UK
 • 2006 – Shoulder and Knee – Cadavers Lab Course, Vista, USA
 • 2005 – „International Knee and Shoulder Conference”, Wien, Austria
 • 2005 – 7th EFORT Congress, Lisbon, Portugal
 • 2004 – Valdotra Knee & Shoulder Course – Slovenia
 • 2003 – „Schultererkrankungen – Deutsch-Polnisches Symposium” Rheinfelden (prezentacja pracy naukowej)
 • 2002 – „AO Course – Principles of Operative Fracture Treatment”, Warszawa
 • 2002 – „AO Seminar with Workshop – Joint Fractures at Lower Extremities”, Szczecin
 • 2002 – IX Instructional Course Lectures of EFORT, Kraków
 • 1999 – 3 Workshop – Sonographie in der Traumatologie und Orthopaedie, Gyhum, Germany
 • 1997 – Ultrasonografia dziecięcego stawu biodrowego wg Grafa, Zakopane

Publikacje i wystąpienia na konferencjach:

 • Kusz D., Wojciechowski P., Cholewiński J., Stołtny T.: Wpływ wadliwego zamocowania przestrzennego biodrowej komponenty panewkowej typu „metal backing” na wczesne uszkodzenie polietylenowego wkładu endoprotezy. Ann.Acad.Med.Siles. 2001 Supl.32:3 Sympozjum Biomechanika w Implantologii Ustroń 18-21.10.2001., s.110-115
 • Dudko S., Kusz D., Cholewiński J., Pierzchała A.: Patogeneza koksartrozy. Ann.Acad.Med.Siles. 2002 supl.35: I Ogólnopolskie Sympozjum Koksartroza, Katowice 17.05.2002, s.29-42
 • Kusz D., Wojciechowski P., Tomczak A., Cholewiński J.: Wybrane zagadnienia związane z cementowym i bezcementowym zamocowaniem trzpieni w totalnych alloplastykach stawów biodrowych. Kwart. Ortop. 2002 nr 3 s.152-156
 • Cholewiński J., Kusz D., Cieliński Ł., Bartłomiej S.: Ocena Przydatności projekcji RTG stawu ramiennego w diagnostyce zespołu ciasnoty podbarkowej. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2004,6 (Supl. 1):135
 • Bienek T., Cholewiński J., Dudko S., Kusz D.: Zespoły uciskowe nerwów obwodowych jako powikłanie złamań nasady dalszej kości promieniowej. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2004,6 (Supl. 1):67
 • Cholewiński |J.: Sprawozdanie z 6th Isakos Congress. Chirurgia kolana, artroskopia, traumatologia sportowa. 2007, 4(3):63-66.
 • Cholewiński J., Kusz D., Wojciechowski P., Cieliński Ł., Żołądź M.: Ultrasound measurment of rotator cuff thickness and acromio-humeral distance in the diagnosis of subacromial impingement syndrome of the shoulder. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.2008, 16(4):408
 • Ficek K., Tomczak A., Cholewinski J., Szczygieł J.: Isokinetic evaluation of the influence of the concentrated growth factor on the ACL graft. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.2008, 16 (Supl.1):137
 • Ficek K., Cholewinski J., Szczygieł J., Rzepka R.: Role of autologus plasma concentrate in the meniscal horizontal tear treatment. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.2008, 16 (Supl.1): 154
 • Cholewiński J., Kusz D., Hajduk G., Cieliński Ł., Żołądź M.: Changes in patellar height and posterior tibial slope following high tibial opening wedge osteotomy in treatment for medial compartment knee osteoarthritis – do they affect early treatment outcomes?  Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.2008, 16 (Supl.1): 187
 • Kompendium Ortopedii. red. nauk.: D. Kusz. PZWL. 2009. współautor podręcznika.
 • Kompendium Traumatologii. red. nauk.: D. Kusz. PZWL 2010. współautor podręcznika.
 • Ficek K., Kamiński T., Wach E., Cholewiński J., Cięszczyk P. Application of Platelet Rich Plasma in Sports Medicine. Journal of Human Kinetics, 2011:30:79-91, DOI: 10.2478/v10078-011-0076-z
 • Ficek K., Cięszczyk P., Kaczmarczyk M., Maciejewska-Karłowska A., Sawczuk M., Cholewiński J., Leońska-Duniec A., Stępień-Słodkowska A., Zarębska A., Stepto N., Bishop DJ., Eynon N. Gene variants within the COL1A1 gene are associated with reduced anterior cruciate ligament injury in professional soccer players. Journal of Science and Medicine in Sports, 2012, vol. 16; 5, 396-400, DOI: 10.1016/j.jsams.2012.10.004
 • Cholewiński J., Ficek K., Wiatr A., Pająk M., Kubiak A. Vascularization of the remnant of ACL and clinical results of ACL reconstructions with remnant preservation. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2012:20:S101-S370
 • Cholewiński J., Wiatr A., Ficek K. Analiza porównawcza dostępu przednio-bocznego wg Hardinga i dostępu z osteotomią krętarza większego wg Ganza w leczeniu operacyjnym konfliktu panewkowo-udowego. XXXIX Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, 19-22.09.2012, Rzeszów
 • Cholewiński J., Ficek K., Wiatr A., Pająk M. Anatomiczna rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z zachowaniem uszkodzonych kikutów więzadła – aspekty techniczne i biologiczne. XXXIX Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, 19-22.09.2012, Rzeszów
 • Ficek K., Cięszczyk P., Kaczmarczyk M., Maciejewska-Karłowska A., Sawczuk M., Cholewiński J., Leońska-Duniec A., Stępień-Słodkowska M., Zarębska A. The -1997G/T and +1245G/T (Sp1) polymorphisms and haplotypes in the collagen type I alpha-1 (COL1A1) gene in Polish football players with anterior cruciate ligament injury. World Sports Trauma Congress & 7th Efost Congress 2012; 17-20.10.2012, London, UK
 • Ficek K., Cholewiński J., Błażewicz S., Stodolak-Zych E., Wiatr A., Stolarz M. Bioresorbable Polylactide (PLA) Sponges – Platelet Rich Plasma (PRP) Composite Implants as a Means to Enhance Ossication in the Bone Tunnel in Ligament Reconstruction Surgery (Poster No. 0933). Orthopedic Research Society, Annual Meeting, Program Book, 2013, San Antonio, USA
 • Ficek K., Stępień-Słodkowska M., Kaczmarczyk M., Maciejewska-Karłowska A., Sawczuk M., Cholewiński J., Leońska-Duniec A., Zarębska A., Cięszczyk P., Żmijewski P. Does the A9285G polymorphism in collagen type XII α1 gene associate with the risk of anterior cruciate ligament ruptures? Balkan Journal of medical genetics, 2014, DOI: 10.2478/bjmg-2014-0022
 • Cholewiński J., Ficek K., Wiatr A. Kapturkiewicz K. „Anatomic ACL reconstruction with remnant preservation – technical and biological aspects”, 2nd Joint Preservation Congress 2015, Warszawa, Polska
 • Cholewiński J., Ficek K., Wiatr A., Kapturkiewicz K., Zawadzki P. „Rekonstrukcja więzadła przednio-bocznego- antidotum na resztkowy pivot shift?”, I Kongres Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, 20-21.11.2015, Ożarów, Polska
 • Cholewiński J., Kubiak A., Ranosz P., Ficek K., Wiatr A. Clinical results of secondary performed iliotibial tenodesis in reduction of a residual rotatory instability in patients after cruciate ligament reconstruction (poster P21-2802). 17th ESSKA Congress, 4-7.05.2016, Barcelona, Hiszpania
 • Cholewiński J., Ficek K., Wiatr A., Herman K. The influence of the morphology of ACL remnant on the outcome of the ACL reconstruction with remnant preservation. 17th ESSKA Congress, 4-7.05.2016, Barcelona, Hiszpania
 • Hajduk G., Rajca J., Cyganik P., Cholewiński J., Ficek K. Zespół cyklopa – aspekty anatomiczne i biologiczne. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego. 16-18.11.2017, Łódź
 • Herman K., Cholewiński J., Ficek K. Arthrofibrosis after anterior cruciate ligament reconstruction – treatment algorithm (poster). 18th ESSKA Congress, 9-12.05.2018, Glasgow
 • Racut A., Rajca J., Hajduk G., Ficek K., Cholewiński J. Anatomia wcięcia międzykłykciowego w relacji do uszkodzeń ACL. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, 24-26.10.2019, Katowice
 • Ficek K., Rajca J., Cholewiński J., Racut A., Gwiazdoń P., Przednowek K., Hajduk G. Analysis of intercondylar notch size and shape in patients with cyclops syndrome after anterior cruciate ligament reconstruction. J Orthop Surg Res 16, 554 (2021). DOI: 10.1186/s13018-021-02706-w

Członkostwo towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
 • European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA 2000)
 • International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopedic Sports Medicine (ISAKOS)
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Artroskopowej
Menu