W ofercie Ośrodka znajdują się:

  • dokładny wywiad i badanie ogólne – dzięki którym analizuje się ogólny stan organizmu, jego dotychczasowe możliwości, predyspozycje i problemy. Spersonalizowany wywiad umożliwia wstępne zapoznanie się z osobą i odpowiednie zaplanowanie dalszych badań,
  • podstawowe badania wydolnościowe – poprzez pomiar wskaźników fizykochemicznych umożliwiają indywidualną ocenę zdolności do wysiłku danego organizmu oraz wspomagają dobranie optymalnego planu treningowego. Poprzez badania określa się indywidualne progi metaboliczne, których przestrzeganie podczas wysiłku daje najszybsze efekty poprawy wydolności,
  • testy i ocena biomechaniczno-funkcjonalna – składają się na nią testy neurologiczne, badanie ruchów (czynnych, biernych, trakcji-kompresji, ślizgowych, oporowych) oraz ocena siły mięśniowej. Jest to kolejny nieodłączny element efektywnych przygotowań,

Wszystkie badania są indywidualnie dobierane do potrzeb każdej aktywnej osoby. W razie konieczności specjaliści kierują na dodatkowe badania, w celu uzyskania najlepszego efektu końcowego.

Galen-Ortopedia przeprowadza badania sportowe oceniające indywidualne predyspozycje do sportu wraz z wystawieniem orzeczenia lekarskiego, niezbędnego do uprawiania sportu.

Na wizytę lekarską pacjent musi zabrać ze sobą aktualne wyniki: morfologia, badanie ogólne moczu, EKG. Badania sportowe muszą być przeprowadzone przez wszystkich sportowców czynnie uprawiających sport, jak również trenerów, instruktorów oraz sędziów danych dyscyplin sportowych.

Osoby zainteresowane powyższym badaniem i orzeczeniem proszone są o rejestrację telefoniczną.

Koszt badania sportowego: 320 zł (* osoba niepełnoletnia 290 zł)

Menu