Projekt BioMiStem – “Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi”

Projekt BioMiStem realizowany jest przez nasz Ośrodek oraz inne podmioty współpracujące w ramach Konsorcjum naukowego. Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED, nr umowy: STRATEGMED3/303570/7/NCBR/2017. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 17 mln zł.

Projekt BioMiStem podzielony jest na kilkanaście zadań, które realizowane są przez podmioty Konsorcjum Projektu i podejmują temat biozgodnych materiałów jako rusztowań dla mezenchymalnych komórek macierzystych (MSCs) oraz ich wykorzystania w regeneracji tkanki chrzęstnej i kostnej u pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, takie jak otyłość i cukrzyca typu 2. Partnerzy, prowadząc badania podstawowe, przemysłowe oraz prace rozwojowe, będą dążyć do opracowania innowacyjnych rusztowań dla komórek o potencjale regeneracyjnym. Współpraca pomiędzy ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ośrodkiem medycznym Galen-Ortopedia daje szansę na poznanie mechanizmów regeneracji oraz opracowanie nowych metod leczenia uszkodzeń tkanki kostnej i chrzęstnej pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne.

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 30.06.2022 r.

Okres realizacji Zadań Galen-Ortopedia: 01.03.2018 r. – 30.06.2022 r.

 

Lider konsorcjum: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Partnerzy projektu:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie,
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
  • Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie,
  • Galen-Ortopedia sp. z o.o. w Bieruniu.

Menu