Projekt BioMiStem – “Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi”

Projekt BioMiStem realizowany jest przez nasz Ośrodek oraz inne podmioty współpracujące w ramach Konsorcjum naukowego. Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED, nr umowy: STRATEGMED3/303570/7/NCBR/2017.

Całkowita wartość Projektu wynosi 17 453 937,50 zł, natomiast wartość dofinansowania jest równa 17 144 182,50 zł.

Projekt BioMiStem podzielony jest na kilkanaście zadań, które realizowane są przez podmioty Konsorcjum Projektu i podejmują temat biozgodnych materiałów jako rusztowań dla mezenchymalnych komórek macierzystych (MSCs) oraz ich wykorzystania w regeneracji tkanki chrzęstnej i kostnej u pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, takie jak otyłość i cukrzyca typu 2. Partnerzy, prowadząc badania podstawowe, przemysłowe oraz prace rozwojowe, będą dążyć do opracowania innowacyjnych rusztowań dla komórek o potencjale regeneracyjnym. Współpraca pomiędzy ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ośrodkiem medycznym Galen-Ortopedia daje szansę na poznanie mechanizmów regeneracji oraz opracowanie nowych metod leczenia uszkodzeń tkanki kostnej i chrzęstnej pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne.

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 30.06.2022 r.

 

Lider konsorcjum: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Partnerzy projektu:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie,
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
  • Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie,
  • Galen-Ortopedia sp. z o.o. w Bieruniu.

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez Galen-Ortopedia Sp. z o. o. Projektu BioMiStem pt. „Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi”, nr STRATEGMED3/303570/7/NCBR/2017, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED „Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych”, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usługi wykonania badań: badania radiologicznego (RTG) oraz badania rezonansem magnetycznym (MRI) stawu kolanowego wraz z opisem, u pacjentów uczestniczących w badaniu klinicznym.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oraz składania ofert:

Zapytanie ofertowe nr 7_2021_BioMiStem_RTG i MRI

Modyfikacja zapytania ofertowego nr 7_2021_BioMiStem_RTG i MRI

Modyfikacja zapytania ofertowego nr 7_2021_BioMiStem_RTG i MRI z dn_21_09_2021

Modyfikacja zapytania ofertowego nr 7_2021_BioMiStem_RTG i MRI_z dnia 23_09_2021

Zał.1 – Oświadczenie o zachowaniu poufności_BioMiStem

Zał.2 – Formularz oferty_BioMiStem

Zał.3 – Oświadczenie Galen_BioMiStem

Zał.4 – Klauzula Informacyjna Galen_BioMiStem

Zał. 6 – Wzór umowy

Menu