Projekt BioMiStem – “Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi”

Projekt BioMiStem realizowany jest przez nasz Ośrodek oraz inne podmioty współpracujące w ramach Konsorcjum naukowego. Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED, nr umowy: STRATEGMED3/303570/7/NCBR/2017.

Całkowita wartość Projektu wynosi 17 453 937,50 zł, natomiast wartość dofinansowania jest równa 17 144 182,50 zł.

Projekt BioMiStem podzielony jest na kilkanaście zadań, które realizowane są przez podmioty Konsorcjum Projektu i podejmują temat biozgodnych materiałów jako rusztowań dla mezenchymalnych komórek macierzystych (MSCs) oraz ich wykorzystania w regeneracji tkanki chrzęstnej i kostnej u pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, takie jak otyłość i cukrzyca typu 2. Partnerzy, prowadząc badania podstawowe, przemysłowe oraz prace rozwojowe, będą dążyć do opracowania innowacyjnych rusztowań dla komórek o potencjale regeneracyjnym. Współpraca pomiędzy ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ośrodkiem medycznym Galen-Ortopedia daje szansę na poznanie mechanizmów regeneracji oraz opracowanie nowych metod leczenia uszkodzeń tkanki kostnej i chrzęstnej pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne.

Ostatnie zadanie Projektu BioMiStem dotyczy badania klinicznego, które realizowane jest w naszym Ośrodku.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 29.02.2024 r.

Lider konsorcjum: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Partnerzy projektu:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie,
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
  • Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie,
  • Galen-Ortopedia sp. z o.o. w Bieruniu.

Menu