ARTROSKOPIA STAWU SKOKOWEGO

Artroskopia stawu skokowego stanowi operacyjną metodę leczenia w przypadku, w którym występujące u pacjenta dolegliwości nie ustępują lub nie ulegają zmniejszeniu pomimo stosowania nieoperacyjnego leczenia zachowawczego (odciążenie, rehabilitacja, farmakoterapia, ortobiologia).

Wśród najczęstszych wskazań do zabiegu artroskopowego stawu skokowego wyróżniamy:

  • niestabilność stawu skokowo-goleniowego spowodowana uszkodzeniem więzadeł,
  • uszkodzenia chrząstki stawowej (chondropatia, jałowa martwica chrzęstno-kostna),
  • wolne ciała w stawie skokowym,
  • przerost błony maziowej stawu,
  • artrodeza – usztywnienie stawu skokowego,
  • zrosty śródstawowe – tzw. artrofibroza.

Ze względu na lokalizację zmian wymagających zaopatrzenia wyróżnia się następujące rodzaje artroskopii stawu skokowego:

  • artroskopia przedniego przedziału stawu skokowo-goleniowego,
  • artroskopia tylnego przedziału stawu skokowo-goleniowego,
  • artroskopia stawu skokowo-piętowego.

Zabieg artroskopowy stawu skokowego przeprowadzany jest najczęściej w znieczuleniu podpajęczynówkowym, które uzyskuje się dzięki podaniu leków znieczulających poprzez zastrzyk do kręgosłupa. Znieczulenie takie obejmuje obszar ciała od pasa w dół.

Wszelkie szczegóły odnośnie poszczególnych metod znieczulenia uzyska Pani/Pan od lekarza anestezjologa w trakcie konsultacji przedzabiegowej.

Zabieg artroskopii stawu skokowego przeprowadzany jest na sali operacyjnej. Pacjent zostaje położony na stole operacyjnym, w bezpiecznej pozycji, dogodnej dla wykonania zabiegu. Powierzchnia skóry wokół właściwego stawu jest dokładnie myta środkiem dezynfekującym, a następnie obkładana sterylnymi serwetami chirurgicznymi.

Na czas operacji, celem uwidocznienia struktur anatomicznych oraz dla umożliwienia manipulacji narzędziami artroskopowymi staw wypełniany jest płynem infuzyjnym, najczęściej roztworem soli fizjologicznej. Cały zabieg wykonywany jest przez niewielkie nacięcia, a obraz ze stawu widziany jest na monitorze.

W pierwszej dobie pooperacyjnej pacjent jest pionizowany i rozpoczyna rehabilitację.

Z uwagi na fakt, iż w budowie stawów występuje osobnicza zmienność, a każde uszkodzenie ma odmienny charakter wskazania do zabiegu i możliwości czynności terapeutycznych wykonywanych podczas artroskopii są odmienne u różnych osób, a decyzję o jego przeprowadzeniu podejmuje zawsze lekarz.

W celu wyjaśnienia dokładnego sposobu przeprowadzenia Pani/Pana zabiegu należy zasięgnąć informacji u lekarza, który wykonywać będzie operację.

Informacja

Pełną informację na temat kwalifikacji do terapii można uzyskać przesyłając zapytanie na adres mailowy:
Menu