Motoryczność jest to całokształt czynności ruchowych człowieka, inaczej – sfera ruchowej aktywności, na którą składa się wiele zdolności takich jak szybkość, siła, wytrzymałość, koordynacja. W celu dokładnego jej zbadania możemy posłużyć się wieloma testami. W aspekcie zdrowotnym i profilaktyki kontuzji najważniejsze są badania nacelowane na prawidłowe wzorce ruchowe oraz symetrię ruchów.

Ocena motoryczna w naszym ośrodku wykonywana jest w części rehabilitacyjnej. Galen Rehabilitacja w swojej ofercie ma dwa warianty oceny motorycznej – podstawowy i rozszerzony.

W skład podstawowej oceny motorycznej wchodzą następujące elementy:

1. Wywiad i rozszerzone badanie fizykalne

2. Ocena kontroli sensomotorycznej na niestabilnym podłożu

3. Test FMS, który jest przesiewowym badaniem podstawowych wzorców motorycznych

4. Testy MCS

5. Ocena symetrii obciążania prawej i lewej nogi podczas zadań ruchowych

6. Jeżeli istnieje do tego wskazanie – artrometria.

Dodatkowo, dalsza część wizyty ma charakter terapeutyczny, celem przekazania Pacjentowi w sposób praktyczny zaleceń motorycznych na podstawie uzyskanych wyników testów i badania. Rozszerzona ocena motoryczna zawiera wszystkie elementy podstawowej oceny motorycznej, które uzupełnione zostają o ocenę siły eksplozywnej na dynamometrze izokinetycznym Primus RS (pomiar dotyczy stawu lub grupy mięśniowej, będącej przedmiotem badania) –

Rozszerzona ocena motoryczna:

Rozszerzona ocena motoryczna zawiera wszystkie elementy podstawowej oceny motorycznej, które uzupełnione zostają o ocenę siły eksplozywnej na dynamometrze izokinetycznym Primus RS (pomiar dotyczy stawu lub grupy mięśniowej, będącej przedmiotem badania). Rozszerzona ocena motoryczna ma w całości charakter wyłącznie diagnostyczny. Podsumowanie rozszerzonej oceny motorycznej ujęte jest w szczegółowo opisanym raporcie, który przesyłany jest drogą elektroniczną.

Menu