ARTROSKOPIA STAWU KOLANOWEGO

Artroskopia stawu kolanowego stanowi operacyjną metodę leczenia w przypadku, w którym występujące u pacjenta dolegliwości nie ustępują lub nie ulegają zmniejszeniu pomimo stosowania nieoperacyjnego leczenia zachowawczego (odciążenie, rehabilitacja, farmakoterapia, ortobiologia).

Wskazaniem do wykonania zabiegu artroskopii stawu kolanowego są:

 • podejrzenie pourazowych uszkodzeń struktur wewnątrzstawowych (np. łąkotek),
 • niestabilność więzadłowa stawu,
 • złamania śródstawowe,
 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • zmiany zwyrodnieniowe,
 • obecność ciał wolnych w stawie,
 • inne wewnątrzstawowe uszkodzenia.

Podczas artroskopii stawu kolanowego dodatkowo możliwe jest:

 • wycięcie lub naprawa łąkotek poprzez zeszycie lub zamocowanie z wykorzystaniem implantu,
 • rekonstrukcja więzadeł stawu kolanowego przy użyciu przeszczepów mocowanych poprzez zastosowanie implantów,
 • przeszczep chrzęstno-kostny w obrębie chrząstki stawowej w przypadku uszkodzenia chrząstki stawowej,
 • usunięcie zwłóknień śródstawowych,
 • rekonstrukcja niestabilnej rzepki,
 • rekonstrukcja powierzchni stawowej po złamaniu,
 • synowektomia w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Zabieg artroskopowy stawu kolanowego przeprowadzany jest najczęściej w znieczuleniu podpajęczynówkowym, które uzyskuje się dzięki podaniu leków znieczulających poprzez zastrzyk do kręgosłupa. Znieczulenie takie obejmuje obszar ciała od pasa w dół.

Wszelkie szczegóły odnośnie poszczególnych metod znieczulenia uzyska Pani/Pan od lekarza anestezjologa w trakcie konsultacji przedzabiegowej.

Zabieg artroskopii stawu kolanowego przeprowadzany jest na sali operacyjnej. Pacjent zostaje położony na stole operacyjnym, w bezpiecznej pozycji, dogodnej dla wykonania zabiegu. Powierzchnia skóry wokół badanego stawu jest dokładnie myta środkiem dezynfekującym, a następnie obkładana sterylnymi serwetami chirurgicznymi.

Poprzez niewielkie nacięcia skóry w liczbie od dwóch do pięciu (ok. 7-15 mm długości) wprowadzany jest artroskop. Dla każdego stawu są wyznaczone punkty anatomiczne, poprzez które można bezpiecznie wprowadzić układ optyczny oraz narzędzia artroskopowe. W celu uwidocznienia struktur tkankowych w czasie zabiegu staw wypełniany jest płynem. Niewielka inwazyjność tego rodzaju procedury chirurgicznej wynika z faktu, iż wszelkie narzędzia niezbędne do manipulacji w stawie wprowadzane są jedynie poprzez niewielkie nacięcia, a pole operacyjne jest dostępne dla lekarza poprzez obserwację obrazu przekazywanego z kamery na monitor.

Pod koniec zabiegu na rany pooperacyjne zakładane są pojedyncze szwy, a następnie jałowy opatrunek.

Na drugi dzień po zabiegu pacjent może być wypisany do domu z zaleceniami.

Szwy zdejmowane są po ok. 2 tygodniach od zabiegu, w czasie wizyty kontrolnej w Ośrodku.

W ramach diagnostyki artroskopowej dokonuje się oceny struktur stawowych między innymi: chrząstki stawowej, łąkotek, więzadeł, ścięgien przechodzących przez staw, błony maziowej i innych struktur charakterystycznych dla badanego stawu.

Po obejrzeniu stawu, w przypadku zaistnienia takiej konieczności lekarz może wykonać zabiegi naprawcze wewnątrz stawu posługując się specjalnymi mikronarzędziami narzędziami wprowadzonymi do stawu niezależnie od artroskopu.

W czasie niektórych zabiegów naprawczych (np. rekonstrukcji więzadeł) stosuje się specjalistyczne implanty (wszczepy wewnątrzstawowe), które mogą być wykonane z metalu (najczęściej tytanu) lub materiałów niemetalowych (również wchłanialnych) i umieszczane są trwale wewnątrz stawu lub wewnątrz kości.

Z uwagi na fakt, iż w budowie stawów występuje osobnicza zmienność, a każde uszkodzenie ma odmienny charakter wskazania do zabiegu i możliwości napraw wykonywanych podczas artroskopii są odmienne u różnych osób, a decyzję o jego przeprowadzeniu podejmuje zawsze lekarz.

W celu wyjaśnienia dokładnego sposobu przeprowadzenia Pani/Pana zabiegu należy zasięgnąć informacji u lekarza, który wykonywać będzie operację.

Informacja

Pełną informację na temat kwalifikacji do terapii można uzyskać przesyłając zapytanie na adres mailowy:
Menu