Cennik zabiegów wykonywanych w GALEN-ORTOPEDIA Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.04.2024 r.)
Lp.Nazwa zabieguCena
STAW KOLANOWY
1Artroskopia lecznicza stawu kolanowego 6900 PLN
2Artroskopowe szycie łąkotki
ilość i rodzaj szwów uzależniona jest od śródoperacyjnych wskazań medycznych (*dodatkowy koszt jednego szwu 500 PLN, każdy kolejny 250 PLN, koszt implantu / zszywki 1000 PLN)
7400 PLN + koszt implantów*
3Artroskopowe szycie korzenia łąkotki z zastosowaniem implantówod 8900 PLN
4Naprawa uszkodzeń chrząstki stawowej – plastyka mozaikowa od 11900 PLN
5Naprawa chrząstki stawowej z wykorzystaniem implantów, membran biologicznych lub hialuronowych lub autologicznych wiór chrzęstnych (implanty w cenie zabiegu)14000-16500 PLN
6Naprawa chrząstki stawowej z wykorzystaniem systemu CarGel 14000-16000 PLN
7Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL (implant w cenie zabiegu)13900 PLN
8Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL z jednoczasowym szyciem łąkotki (*dodatkowy koszt jednego szwu 500 PLN, każdy kolejny 250 PLN, koszt implantu / zszywki 1000 PLN)14400 PLN + koszt implantów*
9Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL z jednoczasową tenodezą boczną (implanty w cenie zabiegu)15900 PLN
10Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL z jednoczasową rekonstrukcją lub szyciem więzadła pobocznego przyśrodkowego MCL15900 PLN
11Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL z wykorzystaniem przeszczepu allogenicznego z Banku Tkanek 18000 PLN
12Artroskopowa naprawa „na ostro” więzadła krzyżowego przedniego ACL metodą „Internal Bracing” – reinsercja13900 PLN
13Szycie więzadła pobocznego przyśrodkowego MCL9900 PLN
14Rekonstrukcja więzadła pobocznego przyśrodkowego MCL (implant w cenie zabiegu)13500 PLN
15Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego PCL 14900 PLN
16Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego PCL z wykorzystaniem przeszczepu allogenicznego z Banku Tkanek – jednopęczkowa 19500 PLN
17Artroskopowa naprawa „na ostro” więzadła krzyżowego tylnego PCL metodą „Internal Bracing” – reinsercja15500 PLN
18Rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego (PCL)15500 PLN
19Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego przedniego ACL – JEDNOETAPOWA z jednoczasową tenodezą boczną (implanty w cenie zabiegu)17900 PLN
20Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego przedniego ACL – DWUETAPOWA
I-etap – artroskopia + uzupełnienie kanałów kostnych
II-etap – rekonstrukcja ACL z jednoczasową tenodezą boczną
8900 PLN
+14500 PLN
21Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego tylnego PCL – JEDNOETAPOWA (*ewentualnie przeszczep z Banku Tkanek – 4800 PLN)17500 PLN + koszt implantów*
22Leczenie niestabilności rzepki – rekonstrukcja MPFL11500 PLN
23Usunięcie kaletki przedrzepkowej6500 PLN
24Usunięcie torbieli dołu podkolanowego Bakera 6500 PLN
25Osteotomia podkolanowa kości piszczelowej HTO (implanty w cenie zabiegu)od 14900 PLN
26Osteotomia podkolanowa HTO + rekonstrukcja ACL jednoczasowo (implanty w cenie zabiegu)od 21000 PLN
27Osteotomia kości udowej DFO (implanty w cenie zabiegu)od 14900 PLN
28Szycie aparatu wyprostnego stawu kolanowego – ścięgna mięśnia czworogłowego / więzadła rzepki9900 PLN
29Zespolenie złamania rzepki9000 PLN
30LIPOGEMS – komórki macierzyste9500 PLN
31Iniekcja dokostnego hydrożelu NOVAOSS9500 PLN
32Artroskopia stawu kolanowego – usunięcie zwłóknień, leczenie artrofibrozy8900 PLN
33Reinsercja / szycie ścięgien mięśni kulszowo-goleniowych do guza kulszowego13000 PLN
Dodatkowe opłaty do zabiegów:
Tenodeza – 2500 PLN
1 zszywka – 1000 PLN
Przeszczep z Banku Tkanek – 4800 PLN
STAW SKOKOWY I STOPA
34Artroskopia stawu skokowego – przedni przedział 7400 PLN
35Artroskopia stawu skokowego – tylny przedział7400 PLN
36Artroskopia przedniego i tylnego przedziału stawu skokowego9400 PLN
37Artroskopowe leczenie uszkodzeń chrząstki stawowej i jałowej martwicy chrzęstno-kostnej bloczka kości skokowej OCD z ewentualnym zastosowaniem membran biologicznych lub mozaikoplastyki (*koszt implantów 4000 – 6500 PLN)7900 PLN + koszt implantów*
38Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego – leczenie niestabilności stawu skokowego (ATFL i / lub CFL) (implanty w cenie zabiegu)9900 PLN
39Usztywnienie stawu skokowego górnego lub podskokowego - artroskopowe lub „na otwarto” (implanty w cenie zabiegu)9900 PLN
40Usztywnienie stawu skokowego górnego i podskokowego medycznych (*implant dobierany indywidualnie) 13500 PLN + koszt implantów*
41Potrójna artrodeza (implanty w cenie zabiegu)16000 PLN
42Osteotomia korekcyjna pięty9900 PLN
43Osteotomia korekcyjna podudzia10500 PLN
44Korekcja palucha koślawego – osteotomia I-szej kości śródstopia + plastyka tkanek miękkich - metoda operacji dobierana jest indywidualnie (implanty w cenie zabiegu)7400 PLN
45Korekcja palucha koślawego obustronnie10500 PLN
46Korekcja palucha koślawego + korekcja palca młotkowatego - metoda operacji dobierana jest indywidualnie (implanty w cenie zabiegu)7900 PLN
47Korekcja palca młotkowatego4500 PLN + 500 PLN za kolejny palec
48Leczenie operacyjne palucha sztywnego (hallux rigidus) – usztywnienie stawu śródstopno-palcowego (implanty w cenie zabiegu)7900 PLN
49Leczenie operacyjne palucha sztywnego (hallux rigidus) - cheilectomia6000 PLN
50Szycie ścięgna Achillesa – z dostępu tradycyjnego, mini-open lub przezskórne7900 PLN
51Rekonstrukcja zastarzałego uszkodzenia ścięgna Achillesa (transfer FHL i / lub V plastyka / lub rekonstrukcja z ST i GR)11500 PLN
52Tendoskopia ścięgna Achillesa Tendoskopia ścięgna m. strzałkowych7400 PLN
53Calcaneoplastyka – usunięcie przetrwałej deformacji Haglunda, usunięcie kaletki głębokiej7400 PLN
54Leczenie tendinopatii przyczepu ścięgna Achillesa metodą TOPAZ4500 PLN
55Operacyjne leczenie tendinopatii przyczepu ścięgna Achillesa12000 PLN
56Rekonstrukcja troczków ścięgien mm. strzałkowych + szycie ścięgien (*ewentualny koszt implantów – do 2000 PLN)7500 PLN + koszt implantów*
57Operacja ostrogi piętowej3500 PLN
58Leczenie operacyjne metarsalgii4500 PLN
59Usunięcie ganglionu w obrębie stopy4500 PLN
STAW RAMIENNY
60Artroskopia stawu ramiennego - lecznicza, shaving, debridement, uwolnienie stawuod 11000 PLN
61Artroskopia stawu ramiennego - lecznicza, shaving, debridement, uwolnienie stawu + tenodeza bicepsaod 12400 PLN
62Artroskopowa rekonstrukcja ścięgien stożka rotatorów (*implant dobierany indywidualnie) od 12400 PLN + koszt implantów*
63Artroskopowe leczenie niestabilności stawu ramiennego – rekonstrukcja obrąbka stawowego (*implant dobierany indywidualnie) od 12400 PLN + koszt implantów*
64Operacyjne leczenie niestabilności stawu barkowego – metodą Laterjet – plastyka z przeniesieniem wyrostka kruczegood 12400 PLN
65Stabilizacja zwichnięcia stawu barkowo – obojczykowego metodą MINAR9400 PLN
66Płukanie zwapnień stożka rotatorów pod kontrolą USG2500 PLN
67Zespolenie złamania obojczyka (*implant dobierany indywidualnie) 9500 PLN + koszt implantów*
68Reinsercja przyczepu bliższego lub dalszego ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia (implanty w cenie zabiegu)8400 PLN
69Reinsercja przyczepu ścięgna mięśnia piersiowego11900 PLN
ŁOKIEĆ, PRZEDRAMIĘ, RĘKA
70Zabieg operacyjny „łokcia tenisisty” / „ łokcia golfisty”5400 PLN
71"Łokieć tenisisty" - leczenie metodą TOPAZ4500 PLN
72Operacja kaletki wyrostka łokciowego5400 PLN
73Artroskopia przedniego lub tylnego przedziału stawu łokciowego8900 PLN
74Operacja zespołu rowka nerwu łokciowego5400 PLN
75Operacja leczenie choroby De Querveina4400 PLN
76Operacyjne leczenie zespołu cieśni nadgarstka – uwolnienie n. pośrodkowego4000 PLN
77Operacja „palca trzaskającego”od 2500 PLN
78Operacyjne leczenie przykurczu Dupuytrena – cena zabiegu uzależniona od stopnia nasilenia przykurczuOd 5400 PLN
79Usunięcie ganglionu w obrębie ręki4400 PLN
80Operacja palca młoteczkowatego5400 PLN
81Szycie ścięgna w obrębie ręki5400 PLN
KRĘGOSŁUP
82Wertebroplastyka – 1 poziom (cement wliczony w cenę zabiegu)9000 PLN
83Nukleoplastyka przezskórna DISC FX (implant w cenie zabiegu)10000 PLN
84Microdiscectomia lędźwiowa12000 PLN
85Stabilizacja międzywyrostkowa (implant w cenie zabiegu)13000 PLN
86Stabilizacja transpedikularna (*koszt implantu 3000 – 5000 PLN)15000 PLN + koszt implantów*
87Spondylodeza – 1 poziom – usztywnienie międzytrzonowe i transpedikularne (*koszt implantu 3000 – 6000 PLN)15000 PLN + koszt implantów*
88Infiltracja Lignokainą stawów międzykręgowych pod kontrolą monitora RTG800 PLN
89Blokada nadoponowa2000 PLN
90Blokada otworu korzeniowego pod kontrolą monitora RTG2000 PLN
91Termolezja2500 PLN
92Usunięcie zespolenia z kręgosłupa9000 PLN
93Operacja endoskopowa - dyscektomia15000 PLN
94Operacja endoskopowa - stenoza15000 PLN
LECZENIE ZŁAMAŃ
95Zespolenie złamania kości długich gwoździem śródszpikowym -udo, podudzie, kość ramienna itp. (*implant dobierany indywidualnie)od 9000 PLN + koszt implantów*
96Zespolenie złamania kości długich za pomocą płyt (*implant dobierany indywidualnie) 9000 PLN + koszt implantów*
97Zespolenie złamania w obrębie nadgarstka, ręki i stopy (*implant dobierany indywidualnie) 7000 PLN + koszt implantów*
98Zespolenie złamania "loco typico" (*implant dobierany indywidualnie) 8000 PLN + koszt implantów*
99Usunięcie implantów i zespoleń z kończyny dolnej. Cena ustalana indywidualnie w zależności rodzaju zespolenia.2500 – 7000 PLN
ENDOPROTEZOPLASTYKA
Na koszt zabiegu operacyjnego składa się:
- koszt operacji oraz elementów endoprotezy, kontrolne badanie RTG po operacji,
- pobyt w szpitalu z pełnym wyżywieniem, opatrunki w szpitalu i w czasie wizyt kontrolnych,
- usprawnianie ruchowe po operacji w czasie pobytu szpitalnego, 3 wizyt w odstępach ustalanych przez chorego w porozumieniu z rehabilitantem celem oceny postępu i ewentualnej korekty ćwiczeń.
Stosujemy znieczulenie zewnątrzoponowe, które utrzymujemy do 3 dni po operacji. Realizujemy w ten sposób ideę „leczenia bez bólu” w czasie pobytu w szpitalu oraz znacznie przyspieszamy usprawnianie ruchowe co skraca czas na odzyskanie pełnej sprawności.
100Endoprotezoplastyka stawu ramienno-łopatkowego (barku) - odwrócona26000 PLN
101Endoprotezoplastyka stawu ramienno-łopatkowego (barku) - całkowita23000 PLN
102Endoprotezoplastyka stawu ramienno-łopatkowego (barku) - połowiczaod 16500 PLN
103Endoprotezoplastyka stawu biodrowego (z ewentualnym dostępem przednim MIS)od 25400 PLN
104Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego, jednoetapowa (*implant dobierany indywidualnie) 22000 PLN + koszt implantów*
105Endoprotezoplastyka stawu kolanowegood 25400 PLN
106Endoprotezoplastyka stawu kolanowego jednoprzedziałowaod 25400 PLN
107Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego, jednoetapowa (*implant dobierany indywidualnie) 22000 PLN + koszt implantów*

Podane ceny są cenami wyjściowymi mogącymi ulec zmianie w zależności od skali trudności zabiegu i dodatkowo zużytych materiałów.

Galen-Ortopedia Sp. z o.o. nie pobiera opłat za czynności, o których mowa w art. 24 ust. 1 punkt 9 oraz 11 ustawy O działalności leczniczej w brzmieniu z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).

Menu