Cennik zabiegów wykonywanych w GALEN-ORTOPEDIA Sp. z o. o. (obowiązuje od 01.08.2023 r.)
Lp.Nazwa zabieguCena
STAW KOLANOWY
1Artroskopia lecznicza stawu kolanowego 6000 PLN
2Artroskopowe szycie łąkotkI
Ilość i rodzaj szwów uzależniona jest od śródoperacyjnych wskazań medycznych (*dodatkowy koszt jednego szwu 500 PLN, każdy kolejny 250 PLN, koszt implantu / zszywki 1000 PLN)
6500 PLN + koszt implantów*
3Artroskopowe szycie korzenia łąkotki z zastosowaniem implantów7500 PLN
4Naprawa uszkodzeń chrząstki stawowej – plastyka mozaikowa 9500 PLN
5Naprawa chrząstki stawowej z wykorzystaniem implantów, membran biologicznych lub hialuronowych lub systemu AutoCart (*koszt implantu 3500 – 6500 PLN)9500 PLN + koszt implantów*
6Naprawa chrząstki stawowej z wykorzystaniem systemu CarGel 14000 PLN
7Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL12000 PLN
8Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL z jednoczasowym szyciem łąkotki (*dodatkowy koszt jednego szwu 500 PLN, każdy kolejny 250 PLN, koszt implantu / zszywki 1000 PLN)12500 PLN + koszt implantów*
9Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL z jednoczasową tenodezą boczną (implanty w cenie zabiegu)14500 PLN
10Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL z jednoczasową rekonstrukcją lub szyciem więzadła pobocznego przyśrodkowego MCL14500 PLN
11Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL z wykorzystaniem przeszczepu allogenicznego z Banku Tkanek 16800 PLN
12Artroskopowa naprawa „na ostro” więzadła krzyżowego przedniego ACL metodą „Internal Bracing” – reinsercja12000 PLN
13Szycie więzadła pobocznego przyśrodkowego MCL8500 PLN
14Rekonstrukcja więzadła pobocznego przyśrodkowego MCL12000 PLN
15Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego PCL 13500 PLN
16Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego PCL z wykorzystaniem przeszczepu allogenicznego z Banku Tkanek – jednopęczkowa 18300 PLN
17Artroskopowa naprawa „na ostro” więzadła krzyżowego tylnego PCL metodą „Internal Bracing” – reinsercja14000 PLN
18Rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego (implanty w cenie zabiegu) 14000 PLN
19Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego przedniego ACL – JEDNOETAPOWA (+ ewentualnie przeszczep z Banku Tkanek – 4800 PLN)16000 PLN
20Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego przedniego ACL – DWUETAPOWA
I-etap – artroskopia + uzupełnienie kanałów kostnych
II-etap – rekonstrukcja ACL (+ ewentualnie przeszczep z Banku Tkanek – 4800 PLN)
7500 PLN
12500 PLN
21Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego tylnego PCL – JEDNOETAPOWA (+ ewentualnie przeszczep z Banku Tkanek – 4800 PLN)16000 PLN
22Leczenie niestabilności rzepki – rekonstrukcja MPFL11500 PLN
23Usunięcie kaletki przedrzepkowej5500 PLN
24Usunięcie torbieli dołu podkolanowego Bakera 6500 PLN
25Osteotomia podkolanowa kości piszczelowej HTO14000 PLN
26Osteotomia podkolanowa HTO + rekonstrukcja ACL jednoczasowo20500 PLN
27Osteotomia kości udowej DFO14000 PLN
28Szycie aparatu wyprostnego stawu kolanowego – ścięgna mięśnia czworogłowego / więzadła rzepki8500 PLN
29Zespolenie złamania rzepki8000 PLN
30LIPOGEMS – komórki macierzyste8500 PLN
31Artroskopia stawu kolanowego – usunięcie zwłóknień, leczenie artrofibrozy8000 PLN
32Reinsercja / szycie ścięgien mięśni kulszowo-goleniowych do guza kulszowego13000 PLN
Dodatkowe opłaty do zabiegów:
Tenodeza – 2500 PLN
1 zszywka – 1000 PLN
Przeszczep z Banku Tkanek – 4800 PLN
STAW SKOKOWY I STOPA
33Artroskopia stawu skokowego – przedni przedział 6300 PLN
34Artroskopia stawu skokowego – tylny przedział6300 PLN
35Artroskopia przedniego i tylnego przedziału stawu skokowego8000 PLN
36Artroskopowe leczenie uszkodzeń chrząstki stawowej i jałowej martwicy chrzęstno-kostnej bloczka kości skokowej OCD z ewentualnym zastosowaniem membran biologicznych lub mozaikoplastyki (*koszt implantów 4000 – 6500 PLN)8000 PLN + koszt implantów*
37Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego – leczenie niestabilności stawu skokowego (ATFL i / lub CFL)9000 PLN
38Usztywnienie stawu skokowego górnego – artroskopowe lub „na otwarto” 9000 PLN
39Usztywnienie stawu skokowego górnego i podskokowego12000 PLN
40Potrójna artrodeza – implanty w cenie zabiegu14000 PLN
41Osteotomia korekcyjna pięty9000 PLN
42Osteotomia korekcyjna podudzia9800 PLN
43Korekcja palucha koślawego – osteotomia I-szej kości śródstopia + plastyka tkanek miękkich (metoda operacji dobierana jest indywidualnie)6500 PLN
44Korekcja palucha koślawego obustronnie9500 PLN
45Korekcja palucha koślawego + korekcja palca młotkowatego (metoda operacji dobierana jest indywidualnie) – implanty w cenie zabiegu7800 PLN
46Korekcja palca młotkowatego3000 PLN + 500 PLN za kolejny palec
47Leczenie operacyjne palucha sztywnego (hallux rigidus) – usztywnienie stawu śródstopno-palcowego6000 PLN
48Leczenie operacyjne palucha sztywnego (hallux rigidus) - cheilectomia5000 PLN
49Szycie ścięgna Achillesa – z dostępu tradycyjnego, mini-open lub przezskórne7000 PLN
50Rekonstrukcja zastarzałego uszkodzenia ścięgna Achillesa (transfer FHL i / lub V plastyka)10500 PLN
51Tendoskopia ścięgna Achillesa6000 PLN
52Calcaneoplastyka – usunięcie przetrwałej deformacji Haglunda, usunięcie kaletki głębokiej6500 PLN
53Operacyjne leczenie tendinopatii przyczepu ścięgna Achillesa 12000 PLN
54Rekonstrukcja troczków ścięgien mm. strzałkowych + szycie ścięgien (*ewentualny koszt implantów – max 1500 PLN)7500 PLN + koszt implantów*
55Operacja ostrogi piętowej3500 PLN
56Leczenie operacyjne metarsalgii4500 PLN
57Usunięcie ganglionu w obrębie stopy4500 PLN
STAW RAMIENNY
58Artroskopia stawu barkowego - lecznicza, shaving, debridement, uwolnienie stawu10000 PLN
59Artroskopia stawu barkowego - lecznicza, shaving, debridement, uwolnienie stawu + tenodeza bicepsa11000 PLN
60Artroskopowa rekonstrukcja ścięgien stożka rotatorów (*+ koszt implantów)11000 PLN*
61Artroskopowe leczenie niestabilności stawu barkowego – rekonstrukcja obrąbka stawowego (*+ koszt implantów)11000 PLN*
62Operacyjne leczenie niestabilności stawu barkowego – metodą Laterjet – plastyka z przeniesieniem wyrostka kruczego12000 PLN
63Stabilizacja zwichnięcia stawu barkowo – obojczykowego metodą MINAR8500 PLN
64Płukanie zwapnień stożka rotatorów pod kontrolą USG2500 PLN
65Zespolenie złamania obojczyka9500 PLN
66Reinsercja przyczepu bliższego lub dalszego ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia – implant w cenie zabiegu7500 PLN
67Reinsercja przyczepu ścięgna mięśnia piersiowego11000 PLN
ŁOKIEĆ, PRZEDRAMIĘ, RĘKA
68Zabieg operacyjny „łokcia tenisisty” / „ łokcia golfisty”4500 PLN
69Operacja kaletki wyrostka łokciowego4500 PLN
70Artroskopia przedniego i tylnego przedziału stawu łokciowego8000 PLN
71Operacja zespołu rowka nerwu łokciowego4500 PLN
72Operacja leczenie choroby De Querveina3500 PLN
73Operacyjne leczenie zespołu cieśni nadgarstka – uwolnienie n. pośrodkowego3500 PLN
74Operacja „palca trzaskającego”2500 PLN
75Operacyjne leczenie przykurczu Dupuytrena – cena zabiegu uzależniona od stopnia nasilenia przykurczuOd 4500 PLN
76Usunięcie ganglionu w obrębie ręki3500 PLN
77Operacja palca młoteczkowatego4500 PLN
78Szycie ścięgna w obrębie ręki5000 PLN
KRĘGOSŁUP
79Wertebroplastyka – 1 poziom (cement wliczony w cenę zabiegu)9000 PLN
80Nukleoplastyka przezskórna DISC FX – implant w cenie zabiegu10000 PLN
81Microdiscectomia lędźwiowa12000 PLN
82Stabilizacja międzywyrostkowa – implant w cenie zabiegu9000 PLN
83Stabilizacja transpedikularna (*cena nie zawiera implantu, koszt implantu 3000 – 5000 PLN)14000 PLN*
84Spondylodeza – 1 poziom – usztywnienie międzytrzonowe i transpedikularne (*cena nie zawiera implantu, koszt implantu 3000 – 6000 PLN)12000 PLN*
85Infiltracja Lignokainą stawów międzykręgowych pod kontrolą monitora RTG800 PLN
86Blokada nadoponowa2000 PLN
87Blokada otworu korzeniowego pod kontrolą monitora RTG2000 PLN
88Termolezja2500 PLN
89Usunięcie zespolenia z kręgosłupa9000 PLN
LECZENIE ZŁAMAŃ
90Zespolenie złamania kości długich gwoździem śródszpikowym (udo, podudzie, kość ramienna itp.) 9000 PLN + koszt implantu
91Zespolenie złamania kości długich za pomocą płyt 9000 PLN + koszt implantu
92Zespolenie złamania w obrębie nadgarstka, ręki i stopy7000 PLN + koszt implantu
93Zespolenie złamanie rzepki8000 PLN
94Usunięcie implantów i zespoleń z kończyny dolnej. Cena ustalana indywidualnie w zależności rodzaju zespolenia.2500 – 7000 PLN
ENDOPROTEZOPLASTYKA
Na koszt zabiegu operacyjnego składa się:
- koszt operacji oraz elementów endoprotezy, kontrolne badanie RTG po operacji,
- pobyt w szpitalu z pełnym wyżywieniem, opatrunki w szpitalu i w czasie wizyt kontrolnych,
- usprawnianie ruchowe po operacji w czasie pobytu szpitalnego, 5 wizyt w odstępach ustalanych przez chorego w porozumieniu z rehabilitantem celem oceny postępu i ewentualnej korekty ćwiczeń.
Stosujemy znieczulenie zewnątrzoponowe, które utrzymujemy do 3 dni po operacji. Realizujemy w ten sposób ideę „leczenia bez bólu” w czasie pobytu w szpitalu oraz znacznie przyspieszamy usprawnianie ruchowe co skraca czas na odzyskanie pełnej sprawności.
95Endoproteza stawu ramienno-łopatkowego (barku) - odwrócona21000 – 25000 PLN
96Endoproteza stawu ramienno-łopatkowego (barku) - całkowita18000 – 22000 PLN
97Endoproteza stawu ramienno-łopatkowego (barku) - połowicza16500 PLN
98Endoproteza stawu biodrowego (z ewentualnym dostępem przednim MIS)od 22000 PLN
99Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego, jednoetapowa22000 PLN +  koszt implantów
100Endoproteza stawu kolanowegood 22000 PLN
101Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowaod 22000 PLN
102Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, jednoetapowa22000 PLN + koszt implantów

Podane ceny są cenami wyjściowymi mogącymi ulec zmianie w zależności od skali trudności zabiegu i dodatkowo zużytych materiałów.

Galen-Ortopedia Sp. z o.o. nie pobiera opłat za czynności, o których mowa w art. 24 ust. 1 punkt 9 oraz 11 ustawy O działalności leczniczej w brzmieniu z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).

Menu