Cennik zabiegów wykonywanych w GALEN-ORTOPEDIA Sp. z o.o. (obowiązuje od 01.03.2019 r.)
Lp.Nazwa zabieguCENA
STAW KOLANOWY
1Artroskopia stawu kolanowego – bez zastosowania implantów (diagnostyczna, lecznicza, opracowanie uszkodzenia łąkotki , częściowa meniscectomia, chondrectomia, mikrofrakturacja, synowectomia, debridement)5500 zł
2Artroskopia stawu kolanowego – szycie łąkotki z wykorzystaniem szwów all-inside, inside-out, lub oudside-in bez wykorzystania implantów mocujących. Ilość i rodzaj szwów uzależniona jest od śródoperacyjnych wskazań medycznych (*dodatkowy koszt jednego szwu 500 zł, każdy kolejny 250 zł)5500 zł *
3Artroskopia stawu kolanowego – szycie łąkotki z zastosowaniem implantów (* cena nie zawiera implantu - koszt jednego implantu 900 PLN (1-3))5500 zł *
4Artroskopia stawu kolanowego - naprawa uszkodzenia chrząstki z użyciem autologicznych przeszczepów chrzęstno-kostnych - plastyka mozaikowa 9000 zł
5Artroskopia stawu kolanowego – naprawa chrząstki stawowej z wykorzystaniem membran biologicznych lub hialuronowych ( * cena nie zawiera implantu - koszt implantu 3900 – 6500)8000 zł *
6Artroskopia stawu kolanowego - naprawa chrząstki stawowej z wykorzystaniem systemu CarGel (koszt implantu w cenie zabiegu)13000 zł
7Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL – jednopęczkowa, anatomiczna (2 implanty w cenie zabiegu)11000 zł
8Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL – jednopęczkowa, anatomiczna z jednoczasową tenodezą boczną (3 implanty w cenie zabiegu)12200 zł
9Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL z wykorzystaniem przeszczepu allogenicznego z Banku Tkanek – jednopęczkowa, anatomiczna (2 implanty oraz graft w cenie zabiegu)14000 zł
10Artroskopowa naprawa „na ostro” więzadła krzyżowego przedniego ACL metodą „ Internal Bracing”- wzmocnienia taśmą (3 implanty w cenie zabiegu)10500 zł
11Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego PCL - jednopęczkowa (2 implanty w cenie zabiegu)13500 zł
12Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego PCL z wykorzystaniem przeszczepu allogenicznego z Banku Tkanek- jednopęczkowa (2 implanty oraz graft w cenie zabiegu)16500 zł
13Artroskopowa naprawa „na ostro” więzadła krzyżowego tylnego PCL metodą „ Internal Bracing” - wzmocnienia taśmą. (3 implanty w cenie zabiegu)13500 zł
14Artroskopia stawu kolanowego oraz szycie więzadła pobocznego piszczelowego MCL (2 implanty w cenie zabiegu)8500 zł
15Artroskopia stawu kolanowego oraz rekonstrukcja więzadła pobocznego przyśrodkowego MCL (implanty w cenie zabiegu) 12000 zł
16Artroskopia stawu kolanowego oraz rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego (implanty w cenie zabiegu) 14000
17Artroskopia rewizyjna po uszkodzeniu graftu więzadła krzyżowego przedniego ACL - usunięcie implantu +wypełnienie kanałów kostnych kością allogeniczną (przygotowanie do powtórnej rekonstrukcji)7500 zł
18Artroskopowa rekonstrukcja rewizyjna jednoetapowa po uszkodzeniu graftu więzadła krzyżowego przedniego (2 implanty w cenie zabiegu)13500 zł
19Artroskopia rewizyjna z rekonstrukcją jednoetapowa po uszkodzeniu graftu więzadła krzyżowego przedniego z tenodezą boczną (3 implanty w cenie zabiegu)14500 zł
20Artroskopia rewizyjna z rekonstukcją jednoetapowa po uszkodzeniu graftu więzadła krzyżowego przedniego z wykorzystaniem przeszczepu allogenicznego z Banku Tkanek - jednopęczkowa (2 implanty oraz graft w cenie zabiegu)15000 zł
21Artroskopowe leczenie niestabilności rzepki - rekonstrukcja więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego MPFL - (3 implanty w cenie zabiegu)10500 zł
22Usunięcie kaletki przedrzepkowej4000 zł
23Usunięcie torbieli dołu podkolanowego na otwarto6000 zł
24Artroskopowe usunięcie torbieli dołu podkolanowego6500 zł
25Osteotomia korekcyjna nadwięzadłowa kości piszczelowej (implanty w cenie zabiegu)od 10000 zł
26Osteotomia korekcyjna kości udowej (implanty w cenie zabiegu)od 11000 zł
27Zespolenie złamania rzepki (implanty w cenie zabiegu)6000 zł
28Szycie aparatu wyprostnego stawu kolanowego - ścięgna mięśnia czworogłowego7500 zł
29Zespolenie złamania końca bliższego kości piszczelowej (* cena nie zawiera implantu, koszt implantu 600-2200 PLN)7000 zł *
30Zespolenie złamania trzonu kości piszczelowej gwoździem śródszpikowym (w tym złamania zmęczeniowe) (* cena nie zawiera implantu, koszt implantu 1200-2000PLN)7000 zł *
31Terapia komórkami macierzystymi LipoGems6500 zł
STAW SKOKOWY i STOPA
32Artroskopia przedniego przedziału stawu skokowego (leczenie konfliktu przedniego, opracowanie uszkodzeń chrząstki stawowej, mikrofrakturacja, synowectomia, usunięcie ciał wolnych)5000 zł
33Artroskopia przedniego przedziału stawu skokowego - leczenie uszkodzeń chrząstki stawowej i jałowej martwicy chrzęstno-kostnej bloczka kości skokowej OCD z ew. zastosowaniem membran biologicznych (* cena nie zawiera implantu - koszt implantu 3900 – 6500)5500 zł *
34Artroskopia tylnego przedziału stawu skokowego (leczenie konfliktu tylnego, usunięcie os trigonum, usunięcie przerośniętego wyrostka kości skokowej, uwolnienie ścięgna zginacza długiego palucha, opracowanie uszkodzeń chrząstki stawowej, mikrofrakturacja, synwectomia)5000 zł
35Artroskopia przedniego i tylnego przedziału stawu skokowego (zakres leczenia jak powyżej)7500 zł
36Usztywnienie stawu podskokowego - artroskopowe lub „na otwarto” – implanty w cenie zabiegu9000 zł
37Usztywnienie stawu skokowego górnego – artroskopowe lub „ na otwarto” – implanty w cenie zabiegu9000 zł
38Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego - leczenie niestabilności stawu skokowego (ATFL i/ lub CFL) - (* cena nie zawiera implantu - koszt jednego implantu 700 PLN (1-3))7000 zł *
39Usztywnienie stawu skokowego górnego i podskokowego - implant w cenie zabiegu11000 zł
40Potrójna artrodeza - implanty w cenie zabiegu13000 zł
41Osteotomia korekcyjna pięty – implant w cenie zabiegu11000 zł
42Zespolenie złamania końca dalszego kości piszczelowej (* cena nie zawiera implantu, koszt implantu 600-2200 PLN)8000 zł *
43Zespolenie złamania kostki bocznej ze stabilizacją więzozrostu strzałkowo-piszczelowego (zabieg usunięcia śruby więzozrostowej w cenie zabiegu) (* cena nie zawiera implantu, koszt implantu 1200-2000PLN)6500 zł *
44Zespolenie złamania kostki bocznej i przyśrodkowej ze stabilizacją więzozrostu strzałkowo-piszczelowego (zabieg usunięcia śruby więzozrostowej w cenie zabiegu) – (* cena nie zawiera implantu, koszt implantu 1200-2000PLN)7000 zł *
45Zespolenie złamania kostki przyśrodkowej – implanty w cenie zabiegu6000 zł
46Stabilizacja więzozrostu strzałkowo- piszczelowego – implant w cenie zabiegu, usunięcie zespolenia w cenie zabiegu5500 zł
47Szycie ścięgna Achillesa – z dostępu tradycyjnego, mini-open lub przezskórne5500 zł
48Szycie ścięgna Achillesa - z wykorzystaniem systemu Achillon6500 zł
49Rekonstrukcja zastatrzałego uszkodzenia ścięgna Achillesa8000 zł
50Tendoskopia ścięgna Achillesa5000 zł
51Artroskopowa calcaneoplastyka – usunięcie przetrwałej deformacji Haglunda, usunięcie kaletki głębokiej7000 zł
52Operacyjne leczenie tendinopatii przyczepu ścięgna Achillesa (2 implanty w cenie zabiegu)9500 zł
53Operacyjne leczenie tendinopatii ścięgna Achillesa6000 zł
54Usunięcie ganglionu w obrębie stopy5000 zł
55Zespolenie złamania kości śródstopia – implant w cenie zabiegu5000 zł
56Zespolenie złamania paliczków – implant w cenie zabiegu3000 zł
57Korekcja palucha koślawego - osteotomia I - szej kości śródstopia +plastyka tkanek miękkich (metoda operacji dobierana jest indywidualnie) - implanty w cenie zabiegu5000 zł
58Korekcja palucha koślawego - osteotomia I-szej kości śródstopia +plastyka tkanek miękkich + osteotomia paliczka (met. Akin) (metoda operacji dobierana jest indywidualnie) - implanty w cenie zabiegu5500 zł
59Korekcja palucha koślawego - osteotomia I-szej kości śródstopia + plastyka tkanek miękkich + korekcja palca młotkowatego (metoda operacji dobierana jest indywidualnie) - implanty w cenie zabiegu5000 zł + 700 zł ( za każdy palec)
60Leczenie operacyjne palucha sztywnego (hallux rigidus) - usztywnienie stawu śródstopno - palcowego, cheilectomia - implant w cenie zabiegu5000 zł
INNE
61Tenotomia ścięgien mięśni przywodzicieli uda5000 zł
62Usunięcie materiału zespalającego / implantu (cena uzależniona od operowanej okolicy oraz rodzaju materiału zespalającego/ implantu)od 2500 zł
63Laparoskopowa operacja przepuklinyod 6500 zł
64Podanie leku / osocza bogatopłytkowego dostawowo w warunkach bloku operacyjnego w znieczuleniu (* cena nie obejmuje kosztu leku/ osocza)500 zł *
STAW RAMIENNY
65Artroskopia stawu barkowego - lecznicza, shaving, debridement, uwolnienie stawu – bez zastosowania implantów9000 zł
66Artroskopia stawu barkowego - z rekonstrukcją uszkodzeń wewnątrzstawowych – rekonstrukcja stożka rotatorów, * cena nie zawiera implantu, koszt jednego implantu 800 PLN10500 zł *
67Artroskopowe leczenie niestabilności stawu barkowego - rekonstrukcja obrąbka stawowego, * cena nie zawiera implantu, koszt jednego implantu implantu 800 PLN10500 zł *
68Operacyjne leczenie niestabilności stawu barkowego – met. Laterjet - plastyka z przeniesieniem wyrostka kruczego – implanty w cenie zabiegu12000 zł
69Artroskopowe leczenie uszkodzenia obrąbka typu SLAP - z rekonstrukcją uszkodzeń wewnątrzstawowych + ew tenotomią lub tenodezą bicepsa, (* cena nie zawiera implantów, koszt jednego implantu implantu 800 PLN)8500 zł *
70Artroskopowa plastyka stawu barkowo - obojczykowego7500 zł
71Płukanie zwapnień stożka rotatorów pod kontrolą USG1500 zł
72Stabilizacja zwichnięcia stawu barkowo – obojczykowego met MINAR – implant w cenie zabiegu7000 zł
73Zespolenie złamania obojczyka - implant w cenie zabiegu7800 zł
74Reinsercja przyczepu bliższego ścięgna mięśnia głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia - implant w cenie zabiegu7000 zł
75Reinsercja przyczepu dalszego ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia - implant w cenie zabiegu7500 zł
76Reinsercja przyczepu ścięgna mięśnia piersiowego (* cena nie zawiera implantu, koszt implantu 1000-3000 PLN)8000 zł
ŁOKIEĆ, PRZEDRAMIĘ, RĘKA
77Zabieg operacyjny „łokcia tenisisty”3300 zł
78Operacja kaletki wyrostka łokciowego3500 zł
79Operacja zespołu rowka nerwu łokciowego3500 zł
80Zespolenie złamania trzonu kości promieniowej lub łokciowej płytą tytanową, blokowaną - (* cena nie zawiera implantu, koszt implantu 1200-2000PLN)6000 zł *
81Zespolenie złamania trzonów obu kości przedramienia płytami tytanowymi, blokowanymi - (* cena nie zawiera implantów, koszt implantów 2200-4000PLN)7000 zł *
82Zespolenie złamania końca dalszego kości promieniowej płytą tytanową, blokowaną - (* cena nie zawiera implantu, koszt implantów 1100-1500 PLN)6000 zł *
83Operacja leczenie choroby De Querveina2500 zł
84Operacyjne leczenie zespołu cieśni nadgarstka - uwolnienie n. pośrodkowego2500 zł
85Operacja „palca trzaskającego”2000 zł
86Operacyjne leczenie przykurczu Dupuytrena - cena zabiegu uzależniona od stopnia nasilenia przykurczuOd 2500 zł
87Usunięcie ganglionu w obrębie ręki2500 zł
KRĘGOSŁUP
88Wertebroplastyka - 1 poziom (cement wliczony w cenę zabiegu)7000 zł
89Nukleoplastyka przezskórna DISC FX - implant wliczony w cenę zabiegu10000 zł
90Microdiscectomia lędźwiowa9000 zł
91Stabilizacja międzywyrostkowa – implant w cenie zabiegu9000 zł
92Stabilizacja transpedikularna (*cena nie zawiera implantu, koszt implantu 3000-5000PLN)12000 zł
93Spondylodeza - 1 poziom - usztywnienie międzytrzonowe i transpedikularne - (* cena nie zawiera implantu, koszt implantu 3000-6000PLN)12000 zł *
94Infiltracja Lignokainą stawów międzykręgowych pod kontrolą monitora RTG800 zł
95Blokada nadoponowa1100 zł
96Blokada otworu korzeniowego pod kontrolą monitora RTG1500 zł
97Termolezja2500 zł
ENDOPROTEZOPLASTYKA
Na koszt zabiegu operacyjnego endoprotezoplastyki składa się koszt operacji, pobytu szpitalnego i rehabilitacji – 12 000 zł oraz dodatkowo koszt implantu (endoprotezy):
Implant niecementowany - trzpień krótki
98trzpień krótki z artykulacją ceramika-ceramika+9000 zł
99trzpień krótki z artykulacją polietylen X3/E1-ceramika+7000 zł
Implant niecementowany - trzpień standardowy
100artykulacja ceramika-ceramika+7000 zł
101artykulacja polietylen-ceramika+6000 zł
102artykulacja polietylen-metal+5000 zł
Implant cementowany - trzpień standardowy
103artykulacja polietylen-metal+4000 zł
O rodzaju zastosowanego implantu decyduje lekarz podczas kwalifikacji do zabiegu operacyjnego.
Ceny zabiegów nieujętych w powyższym wykazie ustalane są indywidualnie z lekarzem prowadzącym po uzyskaniu akceptacji od Zarządu Spółki Galen-Ortopedia sp. z o.o.

Podane ceny są cenami wyjściowymi mogącymi ulec zmianie w zależności od skali trudności zabiegu i dodatkowo zużytych materiałów.

Galen-Ortopedia Sp. z o.o. nie pobiera opłat za czynności, o których mowa w art. 24 ust. 1 punkt 9 oraz 11 ustawy O działalności leczniczej w brzmieniu z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).

Menu