Ośrodek Galen-Ortopedia Sp. z o.o. stawiając na doskonalenie i rozszerzenie oferty dla naszych pacjentów bierze udział w  projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
“Wdrożenie i zastosowanie innowacyjnego biomateriału w klinice Galen-Ortopedia Sp. z o.o.”

Beneficjent:
Galen-Ortopedia Sp. z o.o.

Wartość dofinansowania:
334 200,00 zł

Wartość projektu:
601 560,00 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Menu