Dział nauki, innowacji i rozwoju

  1. Strona główna
  2. Dział nauki, innowacji i rozwoju

Obszary badań

Biomateriały i ortobiologia

badania nad materiałem polilaktydowym w tworzeniu nowych implantów; zastosowanie osocza bogatopłytkowego i komórek macierzystych w chorobach zwyrodnieniowych

Uszkodzenia ACL

diagnostyka uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego poprzez aspekty obrazowe, ruchowe, genetyczne itd.

Obrazowanie

diagnostyka TK i MRI z wykorzystaniem metod rekonstrukcji 3D, mapowania chrząstki stawowej, ocena leczenia, pomiar parametrów kostnych

Druk 3D

wykorzystanie druków 3D struktur anatomicznych do rozszerzonej diagnostyki schorzeń i symulacji przedzabiegowych

Menu