Ośrodek Galen-Ortopedia w czasie swojej 19-letniej działalności w dziedzinie ortopedii i traumatologii skupia wokół siebie nie tylko lekarzy praktyków, ale również lekarzy – badaczy.

Współczesna sztuka lekarska opiera się na podejmowaniu w codziennej praktyce istotnych decyzji nieodłącznie z uwzględnieniem najświeższych danych i wyników aktualnych badań naukowych. Umiejętność właściwego wykorzystania tych danych niewątpliwie zwiększa autonomię lekarza w podejmowaniu świadomych i odpowiedzialnych decyzji. Dlatego w ramach działalności naszego ośrodka rozwijamy tzw. Medycynę opartą na faktach (ang. Evidence-based medicine), w której precyzyjnie, a jednocześnie roztropnie wykorzystujemy najnowsze doniesienia z badań eksperymentalnych i obserwacyjnych, co umożliwia klinicystom korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy.

Zdarzenia i przypadki medyczne, zaobserwowane w trakcie codziennej praktyki klinicznej,  intrygują nas do stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Poprzez skrupulatną ewidencję różnokierunkowych stanów chorobowych i zastosowanych terapii analizujemy efekty leczenia przy pomocy powszechnie przyjętych metod, jak również najnowszych propozycji i rozwiązań zaplecza medycznego. Szeroka kolekcja danych medycznych umożliwia realizację różnorodnych projektów badawczych w zakresie wykorzystywanych metod zachowawczych (leczenie ortobiologiczne), metod operacyjnych (głównie artroskopowych), obrazowania medycznego, czy rehabilitacji.

Dostrzegamy, że we współczesnej medycynie nie ma innej drogi rozwoju niż tworzenie interdyscyplinarnych zespołów, które będą wychodziły naprzeciw potrzebom wielospecjalistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniając aspekty:

  • diagnostyki -> w tym rozszerzonej diagnostyki funkcjonalnej związanej z ruchem i diagnostyki obrazowej związanej z zaawansowanym przetwarzaniem, analizą i interpretacją obrazów medycznych,
  • leczenia -> z wykorzystaniem produktów leczniczych terapii zaawansowanej, biomateriałów i innych wyrobów medycznych,
  • rehabilitacji -> z wykorzystaniem obiektywnych metod pomiarowych w zakresie siły mięśniowej, stabilności etc.

W ramach badań naukowych współpracujemy z:

Osoby koordynujące działania naukowe:

mgr inż. Agnieszka Racut

Dział Nauki, Innowacji i Rozwoju

dr n. med. Paweł Gwiazdoń

Dział Nauki, Innowacji i Rozwoju
Menu