Ośrodek medyczny Galen-Ortopedia wprowadza nowoczesną metodę leczenia komórkami macierzystymi.

Czym są komórki macierzyste?

Kluczowym elementem medycyny regeneracyjnej stały się komórki macierzyste, które stanowią obiecujące narzędzie w ortopedii i medycynie sportowej. Ludzkie komórki macierzyste (MSC) można pozyskiwać z różnych źródeł, takich jak szpik kostny, tkanka tłuszczowa, krew obwodowa i sznur pępowinowy. Komórki macierzyste posiadają zdolność do samoodnawiania i różnicowania się w wyspecjalizowane komórki różnych tkanek: komórki krwi, komórki układu nerwowego i tkankę łączną- kość, chrząstka.

W ortopedii pozytywny wpływ komórek macierzystych został potwierdzony w wielu pracach naukowych (Centeno et al., 2008), (Skowroński, Skowroński, & Rutka, 2012), (Dave, Nyland, McKee, & Caborn, 2012), (Koh & Choi, 2012). Potwierdzono m.in., że jednoetapowa procedura artroskopowa z użyciem komórek macierzystych zapewnia regenerację chrząstki szklistej (Giannini: ICRS Meeting Warsaw, Oct 2007, Spotkanie ICRS Warszawa, październik 2007).

Najnowsze osiągnięcia inżynierii tkankowej dowodzą możliwości stosowania samych komórek macierzystych jako środka leczniczego, jak również w połączeniu z biomateriałami do uzupełnień ubytków kostnych i chrzęstnych, lub podczas stosowania innej metody leczniczej (mikrofrakturacja chrząstki – Steadman et al. 2007).

Głównymi wskazaniami do zastosowania leczenia komórkami macierzystymi są zmiany zwyrodnieniowe i uszkodzenia chrząstki stawowej w stawie kolanowym.

Leczenie

Ośrodek Galen-Ortopedia prowadził eksperyment medyczny, w ramach którego podawano pacjentom mezenchymalne komórki macierzyste w określonych chorobach układu narządu ruchu. Komórki macierzyste izolowane były z galarety Whartona tj. komórek macierzystych, pochodzących z substancji znajdującej się w sznurze pępowinowym i wytwarzane były jako produkt leczniczy w Polskim Banku Komórek Macierzystych S.A. na podstawie wydanej zgody Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Informacja

Pełną informację na temat kwalifikacji do terapii można uzyskać przesyłając zapytanie na adres mailowy:
Menu