Galen-Ortopedia Sp. z o.o. informuje, iż w odpowiedzi na zamieszczone zapytanie ofertowe nr 7/2021/BioMiStem do Spółki wpłynęły dwie oferty na “Usługę polegającą na wykonaniu badań RTG i MRI stawu kolanowego u pacjentów w badaniu klinicznym”, spośród których dokonano wyboru najkorzystniejszej.

Szczegółową punktację wraz uzasadnieniem wyboru przedstawia treść Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Menu