W dniach 5-7 listopada br. odbyła się Światowa Konferencja Antydopingowa w Katowicach. Konferencja ta zgromadziła przedstawicieli ruchu sportowego, organizacji antydopingowych, zawodników, ekspertów zajmujących się dopingiem w sporcie, władz publicznych oraz mediów. W wydarzeniu uczestniczył również Pan Profesor Krzysztof Ficek, reprezentując polskie środowisko medyczne i sportowe. Uczestnicy spotkania wzięli udział w wielu dyskusjach i debatach na wysokim szczeblu, dotyczących walki z dopingiem w sporcie na całym świecie. W trakcie konferencji zatwierdzono nową wersję Światowego Kodeksu Antydopingowego, nowe wymagania w stosunku do narodowych agencji antydopingowych oraz kilka nowych standardów międzynarodowych.

Podczas konferencji zatwierdzono wybór nowego Prezydenta WADA – Pana Witolda Bańki, którego kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2020 roku. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na nowym stanowisku!

 

Menu