Szanowni Pacjenci!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie wprowadzonych zasad.

  • W przypadku planowych zabiegów operacyjnych – pacjenci oczekujący na zabieg w najbliższych dniach będą o ewentualnych zmianach organizacyjnych informowani telefonicznie. W przypadku kontynuowania planowych operacji pacjenci zgłaszający się muszą być zdrowi, w razie pojawienia się objawów infekcji prosimy o niezwłoczny kontakt z Kierownikiem Oddziału Szpitalnego lub Pielęgniarką Oddziałową.
  • Prosimy o możliwe zgłaszanie się na Oddział bez osób towarzyszących.
  • Zaznaczamy, że po przyjęciu pacjenta na Oddział, zabronione zostają odwiedziny, wyjątkiem są dzieci – dopuszczona jest obecność jednego zdrowego opiekuna.
  • Pacjenci po wejściu do Ośrodka Galen proszeni są o przestrzeganie poniższych zasad:

Zachęcamy Państwa do zapoznania się i przestrzegania wprowadzonych w RP ogólnych zasad higieny oraz kwarantanny. Otoczmy szczególną opieką seniorów, którzy są najbardziej narażeni na zakażenie koronawirusem.

Nowe informacje dot. epidemii publikowane są na bieżąco za pośrednictwem mediów społecznościowym Ministerstwa Zdrowia (Twitter, FB) oraz na stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus.

Dziękujemy za wyrozumiałość, prosimy o śledzenie aktualności.

Zespół Galen-Ortopedia

Menu