W dniach 22-23 lipca br. uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Konferencji Trenerów UEFA PRO i UEFA A, która odbyła się w Łodzi. W konferencji wzięło udział około 1300 trenerów, którzy korzystając z oferty PZPN mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę. Jednym z prelegentów był prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Ficek, który wygłosił prezentację pt. „Nowoczesne środki treningu w prewencji uszkodzeń narządu ruchu”. Wystąpienie zyskało ogromne zainteresowanie wśród słuchaczy. Mamy nadzieję, że przedstawione zagadnienia będą pomocne trenerom w ich codziennej pracy oraz wpłyną pozytywnie na osiągane przez ich podopiecznych wyniki.

Menu