W dniu 24.11.2019 r. na Stadionie Miejskim w Tychach odbyła się ogólnopolska konferencja Unlimited Sport – Football Edition „Praktycy dla Praktyków”, w której mieliśmy zaszczyt wystąpić. Przedstawiciele naszego ośrodka, tj. dr hab. Krzysztof Ficek, prof. AWF, dr n. med. Grzegorz Hajduk, mgr inż. Agnieszka Racut oraz mgr Magdalena Strózik zaprezentowali swoje doświadczenia zawarte w prezentacji pt. „Motoryka i prewencja urazów piłkarskich” wygłoszonej w panelu treningowo-medycznym. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem i wywołało ożywioną dyskusję.

Warto podkreślić wspólną linię tematyczną prezentacji naszego Ośrodka z wystąpieniami zespołów prof. dr hab. Jana Chmury oraz współpracujących z nami fizjoterapeutów i trenerów przygotowania motorycznego mgr Artura Mohra i mgr Michała Puchały.

Menu