W dniu 19 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się Konferencja Szkoleniowa dla Trenerów. Organizatorem wydarzenia byli: Podokręg Racibórz Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia z raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Klub Sportowy Unia Racibórz oraz Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Jednym z prelegentów był prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Ficek, który wygłosił prezentację pt. „Profilaktyka, leczenie urazów w sporcie”. Przedsięwzięcie było okazją do wymiany doświadczeń oraz podjęcia dyskusji dotyczącej szkolenia zawodników.


Więcej informacji oraz galerię zdjęć z wydarzenia można znaleźć na stronie: https://www.naszraciborz.pl/site/art/2-sport/0-/71171-konferencja-szkoleniowa-dla-trenerow-na-zamku-.html 

Menu