Z przyjemnością informujemy, że 18 września w Warszawie odbyło się ostatnie posiedzenie Społecznej Rady Sportu, któremu przewodniczył Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka. W trakcie posiedzenia, w podziękowaniu za pracę w charakterze Zastępcy Przewodniczącego Społecznej Rady Sportu oraz zaangażowanie dr hab., prof. nadzw. Krzysztof Ficek odebrał z rąk Ministra Witolda Bańki złotą odznakę “Za zasługi dla sportu”. Jest to jedna z najważniejszych honorowych odznak przyznawanych przez Ministra Sportu i Turystyki.

W ramach podziękowania za ostatnie 4 lata współpracy przedstawiciele Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – Rektor prof. dr hab. Adam Zając oraz dr hab., prof. nadzw. Krzysztof Ficek wręczyli Ministrowi Witoldowi Bańce pamiątkową grafikę.

 

Menu