REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 32 216 44 44

+48 504 226 303

Godziny otwarcia: 8.00 - 20.00

O Fundacji Galen

Fundacja Galen powstała w 2007 roku z inicjatywy dr hab. Krzysztofa Ficka, który jest jednocześnie Fundatorem Fundacji. Siedzibą Fundacji jest Bieruń.

Nadrzędnym celem i zadaniem realizowanym przez Fundację Galen są działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Zadania te są głównie realizowane poprzez organizację wraz z ośrodkiem medycznym Galen i centrum rehabilitacji Galen Rehabilitacja, bezpłatnych szkoleń edukacyjnych z zakresu m. in. przygotowania do bezpiecznego uprawiania różnych popularnych dyscyplin sportowych i profilaktyki zdrowotnej.

Pozostałymi celami Fundacji wyszczególnionymi w statucie są:

1. Propagowanie idei rehabilitacji kompleksowej, wspieranie materialne ośrodków medycznych
2. Finansowanie lub współfinansowanie w uzasadnionych przypadkach i w miarę możliwości świadczeń medycznych
3. Organizowanie i wspieranie finansowe szkolenia personelu ośrodków medycznych z zakresu wiedzy medycznej, organizacji pracy i zarządzania
4. Organizowanie szkoleń dla rodziców dzieci ze schorzeniami ortopedycznymi i wymagających opieki rehabilitacyjnej
5. Finansowanie badań naukowych  i wydawnictw z zakresu wiedzy medycznej, wydawanie publikacji.Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy. Bardzo liczymy na Państwa pomoc, jednocześnie zachęcając do czynnego udziału w życiu Fundacji Galen.

Prezes Zarządu Fundacji Galen:  Anna Ficek-Kiesler

Fundacja Galen
43-150 Bieruń, ul. Jerzego 6

KRS: 0000279618
NIP: 6090030337
REGON: 260160475    

Kontakt: +48 697 840 676
Nr konta: 28 1020 2313 0000 3102 0378 8643
W tytule wpłaty prosimy wpisywać „CELE STATUTOWE”


GALEN-ORTOPEDIA Sp. z o.o.
ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń
nr tel.:+48 32 216 44 44
+48 32 216 55 00
fax:+48 32 216 44 02
kom.:+48 504 226 303

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług
zachęcamy do wypełnienia ankiety