Niezmiernie miło nam poinformować, iż w majowym wydaniu czasopisma “Przegląd Techniczny – Gazeta Inżynierska” opublikowany został wywiad z Panem Profesorem Krzysztofem Fickiem nt. projektu BioMiStem, w ramach którego opracowany został produkt leczniczy MesoCellA-Ortho oraz prowadzone było badanie kliniczne pt. „Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane badanie fazy I/II mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności działania produktu leczniczego terapii zaawansowanej MesoCellA-Ortho u pacjentów z osteoartrozą po podaniu dokolanowym” (BioMiStem-CT).

Zachęcamy do zapoznania się z treścią wywiadu!

Menu