W dniu 5 marca br., na podstawie zarządzenia nr 5 Ministra Sportu z dnia 3 marca 2020 r., Pan Profesor Krzysztof Ficek został ponownie powołany przez Ministra Sportu Panią Danutę Dmowską-Andrzejuk w skład Społecznej Rady Sportu. Jej członkami są specjaliści z różnych środowisk związanych ze sportem, których wspólnym celem będzie wyznaczanie kierunków rozwoju sportu na najbliższe lata.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej współpracy!

Menu