Szanowni Pacjenci!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników,

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie wprowadzonych zasad. Nadmieniamy jednocześnie, że jako Podmiot Leczniczy zachowujemy dostępność dla osób potrzebujących leczenia w trybie nagłym w zakresie ortopedii i traumatologii.

  • Zgodnie z zaleceniem NFZ wizyty w Poradniach Specjalistycznych ograniczone są do wizyt dla pacjentów po zabiegach operacyjnych w naszym Ośrodku oraz w przypadkach pilnych. Dla pacjentów, którzy mają ustaloną planową wizytę w okresie 16.03.2020-10.04.2020 będą proponowane alternatywne terminy wizyt w późniejszym czasie. W przypadku konieczności wizyty pacjenta umawiany jest dogodny termin lub możliwa będzie konsultacja telefoniczna z lekarzem prowadzącym.

Prosimy o nie przyprowadzanie na wizytę osoby towarzyszącej, wyjątkiem są dzieci i osoby niepełnosprawne.

  • W przypadku planowych zabiegów operacyjnych – pacjenci oczekujący na zabieg w najbliższych dniach będą o ewentualnych zmianach organizacyjnych informowani telefonicznie. W przypadku kontynuowania planowych operacji pacjenci zgłaszający się muszą być zdrowi, w razie pojawienia się objawów infekcji prosimy o niezwłoczny kontakt z Kierownikiem Oddziału Szpitalnego lub Pielęgniarką Oddziałową.

Tak jak w przypadku pacjentów z Poradni, prosimy o możliwe zgłaszanie się na Oddział bez osób towarzyszących.

Zaznaczamy, że po przyjęciu pacjenta na Oddział, zabronione zostają odwiedziny, wyjątkiem są dzieci – dopuszczona obecność jednego zdrowego opiekuna.

  • Pacjenci po wejściu do Ośrodka lub na Oddział Szpitalny proszeni są o zdezynfekowanie rąk, w celu zachowania podstawowych zasad higieny.

Dziękujemy za wyrozumiałość, prosimy o śledzenie aktualności.

Zespół Galen-Ortopedia

 

Menu