Niezmiernie miło nam poinformować, że Pani dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur została nominowana do międzynarodowej Nagrody „Naukowiec Przyszłości” w kategorii: “Nauka dla lepszego życia w przyszłości”.

Misją Nagrody jest wyróżnianie polskich i zagranicznych Naukowców, którzy dążą do wykorzystania swoich badań w praktyce gospodarczej, dla dobra społeczeństwa i na rzecz inteligentnego rozwoju. Nagroda jest formą docenienia pracy zarówno doświadczonego Naukowca, jak i Naukowca będącego na początku swojej kariery, a także ma służyć budowaniu, wzmacnianiu marki osobistej Laureatów Nagrody oraz upowszechnianiu i promowaniu wśród opinii publicznej ich dotychczasowych wyników nowatorskich badań i innowacyjnego sposobu myślenia.

Pani dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur wraz z zespołem naukowców z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej od wielu lat współpracuje z Działem Nauki, Innowacji i Rozwoju naszego Ośrodka, na czele którego stoi Pan Profesor Krzysztof Ficek. Tematem naszej współpracy są innowacyjne, bioresorbowalne materiały celem wykorzystania w ortopedii.

 

 

Menu