W miniony czwartek, 4 stycznia br., w sali konferencyjnej ośrodka Galen-Ortopedia odbyło się Seminarium pt.: “Modelowanie wokselowe realizowane haptycznie w zastosowaniach medycznych”, poprowadzone przez dr hab. inż. Marka Wyleżoła z Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, który współpracuje od wielu lat z naszym Ośrodkiem.

Podczas seminarium zaprezentowane zostały możliwości nowoczesnych metod modelowania trójwymiarowego, będącego pierwszym krokiem do zaawansowanych wizualizacji, projektowania, czy też drukowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w dziedzinie medycyny. Bazując na systemach do modelowania haptycznego możliwe jest m.in. tworzenie spersonalizowanych implantów medycznych, czy planowanie zabiegów operacyjnych.

Dzięki dostępowi do tzw. ramienia do modelowania haptycznego Phantom Omnix, pozwalającego na swobodne modelowanie, operator może wejść w interakcję z projektowanym, wirtualnym modelem. Natomiast poprzez sprzężenie zwrotne, projektant może odczuć moment, w którym dotyka narzędziem projektowanego detalu, o czym mogli się przekonać również sami uczestnicy seminarium. Cieszymy się, że w seminarium wzięli udział zarówno uczniowie klasy o profilu politechnicznym I Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu, jak i studenci i absolwenci kierunku Inżynieria biomedyczna.

Zdobyta wiedza nakreśla nam nowe możliwości w zakresie poszerzania oferowanych usług medycznych, zwiększania ilości i dokładności informacji diagnostycznych oraz doskonalenia możliwości terapeutycznych, co ma bezpośrednie przełożenie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i satysfakcji pacjentów.

Menu