W ostatnich dniach została wydana książka pt. Genetyka Sportowa, pod redakcją naukową prof. dr hab. Pawła Cięszczyka. Stanowi ona najnowsze źródło wiedzy na temat możliwości wykorzystania osiągnięć biologii molekularnej w sporcie zgodnie z aktualnymi dowodami naukowymi. Nowoczesne podejście do analizowania predyspozycji do uprawiania określonej dziedziny sportu i ciągłe dążenie do osiągania coraz lepszych wyników opiera się obecnie na prawidłowej ocenie adaptacji organizmu do wysiłku, określeniu mechanizmów kierujących procesami regeneracji mięśni, genetycznym uwarunkowaniu reakcji zapalnej czy uszkodzeń ścięgien, mięśni i więzadeł.

Rozdział w książce pt. Genetyczne uwarunkowania uszkodzeń mięśni, ścięgien i więzadeł, został opracowany przez prof. Krzysztofa Ficka, mgr inż. Jolantę Rajcę, dr Ewelinę Lulińską, dr hab. Agatę Leońską Duniec i prof. Pawła Cięszczyka.

 

Menu