W miniony piątek odbyła się w naszym Ośrodku konferencja pn. “Cyberbone – spersonalizowane implanty w ortopedii”, której współorganizatorami był Galen-Ortopedia Sp z o. o. i  Syntplant Sp. z o. o., pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Podczas konferencji zaprezentowano nowe materiały i technologie do wytwarzania implantów, opartych na tworzywach bioresorbowalnych, w tym innowacyjne implanty kościotwórcze, prezentowane pod nazwą Cyberbone.

Konferencja odbyła się w ramach prowadzonego przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, którego Liderem jest firma Syntplant, projektu “Opracowanie zindywidualizowanych implantów biodegradowalnych do zabiegów rekonstrukcji kości”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020, nr umowy: POIR.01.01.01-00-0646/19-00, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Tematyka konferencji skupiła się wokół możliwości personalizacji wytwarzania implantów Cyberbone do zastosowań ortopedycznych. Zaproszeni prelegenci przedstawili zgromadzonemu gronu: naukowców, lekarzy ortopedów, fizjoterapeutów, personelowi bloku operacyjnego, w tym instrumentariuszek, m.in. personalizację cyklu technologicznego wytwarzania implantów Cyberbone (dr inż. Jacek Andrzejewski – Politechnika Poznańska), możliwości wykorzystania materiałów hydrożelowych do regeneracji kości gąbczastej w leczeniu osteoporozy (dr inż. Monika Dobrzyńska-Mizera – Politechnika Poznańska), proces projektowania spersonalizowanych implantów Cyberbone (dr hab inż. Marek Wyleżoł, prof. PŚ; dr inż. Małgorzata Muzalewska – Politechnika Śląska), personalizację zabiegu wysokiej osteotomii podkolanowej w oparciu o bioresorbowalne kliny (lek. med. Maciej Mierzwiński – Galen-Ortopedia) oraz dotychczasowe wykorzystanie implantów Cyberbone w oparciu o przypadki kliniczne w zastosowaniach z obszaru chirurgii głowy i szyi (dr n. med. Maciej Stagraczyński – 4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu).

Mamy nadzieję, że zarówno tematyka konferencji i dyskusja, która wywiązała się w jej trakcie przyniosą wiele korzyści dla wszystkich uczestników oraz pozwolą wzmocnić istniejące współprace i nawiązać nowe.

Menu