Tytuł naukowy:

 • doktor nauk medycznych
 • doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej
 • profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

Specjalizacje:

 • specjalista ortopeda traumatolog
 • specjalista medycyny sportowej

Edukacja i praktyka:

 • 2023 – nadanie tytułu profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne (postanowienie z dnia 8 marca 2023 r.)
 • 2023 – ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Master of Business Administration (MBA) profil Ochrona Zdrowia
 • 2015 – współpraca naukowo-badawcza i wdrożeniowa z Uniwersytetem Śląskim, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
 • 2015 – współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – Katedra Podstaw Fizjoterapii, Zakład Fizjoterapii i Medycyny Sportowej
 • 2014 – uchwała Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i monografii pt. „Zagrożenia w rehabilitacji ruchowej u osób po zerwaniu ścięgna piętowego operowanych metodą przezskórną”
 • 2012 – 2015 – współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim – Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
 • 2001 – 2002 – Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Górnośląskie Centrum Medyczne, Katowice
 • 2001 – nadal – NZOZ Galen-Ortopedia Sp. z o.o.
 • 2001 – doktorat „Wyniki operacyjnego leczenia chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych skojarzoną metodą artroskopii i osteotomii minimalnej”, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • 1997 – specjalizacja II stopnia z ortopedii i traumatologii
 • 1993 – specjalizacja II stopnia z medycyny sportowej
 • 1992 – 1993 – Zakład Medycyny Sportowej Akademii Wychowania Fizycznego,Katowice
 • 1991 – specjalizacja I stopnia z ortopedii i traumatologii
 • 1989 – 2002 – Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Górnośląskie Centrum Medyczne, Katowice
 • 1988 – 1989 – staż podyplomowy w Górnośląskim Centrum Medycznym, Katowice
 • 1982 – 1988 – studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej

Doświadczenie zawodowe:

 • 2023 – członek Rady Naukowej AWF Katowice
 • 2022 – współtwórca wzoru użytkowego nr 72346 pt. “Implant medyczny”, zgłoszonego uprzednio jako wynalazek (nr P.423335, „Implant medyczny”)
 • 2020 – nadal – członek Komisji ds. Postępowania w Sytuacji Zagrożenia Wirusem SARS-CoV-2 przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • 2020 – promotor rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Wojciecha Kubasika „Wpływ uprawiania badmintona na przednią stabilność stawu kolanowego u badmintonistów między 10 a 12 rokiem życia”, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Wychowania Fizycznego
 • 2019 – nadal – członek Rady Naukowej “Centrum Badania i Wdrażania Strategii Wspierających Zdrowe Starzenie” powstałego w ramach projektu Regionalnej Instytucji Doskonałości
 • 2019 – nadal – członek Rady Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • 2019 – promotor rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Filipa Humpy „Wpływ treningu prostowników stawu kolanowego na jego stabilność u osób po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego”, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Wychowania Fizycznego
 • 2019 – promotor rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych mgr Michała Szlęzaka „Ocena wybranych parametrów funkcjonalnych stawu kolanowego u osób z uszkodzeniem więzadła  krzyżowego przedniego”, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
 • 31.08.2018 – zgłoszenie w Europejskim Urzędzie Patentowym wynalazku pt. „Implant medyczny”, nr EP18191986.1 w oparciu o pierwszeństwo z polskiego zgłoszenia o numerze P.423335
 • 2018 – promotor rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Dawida Pawlaka „Czucie proprioceptywne w stawie kolanowym osób po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego”, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Wychowania Fizycznego
 • 2017 – nadal – recenzent Journal of Orthopaedic Surgery and Research
 • 2017 – nadal – recenzent Biomedical Engineering
 • 2017 – nadal – recenzent czasopisma “Polimery”
 • 2017 – Recenzent Orthopaedic Research Society 2017 Annual Meeting
 • 31.10.2017 – zgłoszenie wynalazku nr P.423335 „Implant medyczny” w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolite Polskiej
 • 2017 – nadal – współpraca naukowa z Uniwersytetem w Santiago de Compostela oraz grupą Caldaria
 • 2017 – opieka nad pracą doktorską lek. med. Mateusza Stolarz „Analiza i przetwarzanie obrazu w kontekście oceny ilościowej mikrostruktury tkanki kostnej pobranej podczas operacji ortopedycznych”
 • 31 październik 2016 – współtwórca patentu nr PL 223 650 B1 „Sposób otrzymywania bioaktywnych, resorbowalnych implantów do leczenia ubytków kostnych”, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • 2016 – nadal – współpraca naukowa z Uniwersytetem w Cape Town
 • 2016 – nadal – współpraca naukowa z Uniwersytetem w Miami – Miller School of Medicine (USA)
 • 2015 – nadal – członek Społecznej Rady Sportu przy Ministrze Sportu i Turystyki, w latach 2015-2019 – wiceprzewodniczący
 • 2015 – nadal – członek Uczelnianej Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Przewodniczący Komisji od 2021 roku
 • 2015 – 2017 – współpraca naukowa z Uniwersytetem Śląskim – Fizyka Medyczna
 • 30 września 2014 – autor patentu nr 217967 na wynalazek pt. „Implant medyczny do wzmacniania wgajania przeszczepów w rekonstrukcji więzadeł w tunelach kostnych”
 • 2014 – Guest Editor BioMed Research International. Emerging Biomaterials for Tissue Engineering and Regenerative Medicine in Musculoskeletal System
 • 2014 – promotor pomocniczy rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lek. med. Bartłomiej Błaszczyk „Ocena regeneracji kości czaszki owiec wspomaganej poli-L/DL-laktydem 80/20 i osoczem bogatopłytkowym”
 • 2013 – nadal – członek Rady Ekspertów Klinicznych jednostki notyfikowanej TṺV NORD Polska
 • 2013 – nadal – członek redakcji czasopisma Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
 • 2013 – nadal – recenzent Journal of Human Kinetics
 • 2012 – 2016 – uczestnik grantu pt. „Osteokonduktywne i osteoinduktywne kompozytowe materiały hybrydowe dla celów medycyny regeneracyjnej”,  Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków
 • 2012 – nadal – recenzent Prosthetics and Orthotics International
 • 2012 – nadal – członek Rady Naukowej czasopisma „PrzypadkiMedyczne.pl”
 • 2011 – 2013 – główny badacz kliniczny projektu pt. „Wypełnianie ubytków kostnych bioresorbowalnym substytutem kości gąbczastej z poli (L/DL-laktydu) 80/20% „Polbone”. Zastosowanie bioresorbowalnego substytutu kości gąbczastej z poli(L/DL-laktydu) 80/20% „Polbone” do fiksacji śródtunelowej podczas rekonstrukcji więzadłowych”
 • 2011 – recenzent International Journal of Case Report and Images
 • 2011 – lekarz w obsłudze medycznej 115. Maratonu Bostońskiego w Teamie Finish Line
 • 2011 – uczestnik stażu w Children’s Hospital Boston, Harvard Medical School
 • 2010 – współzałożyciel i członek zarządu Europejskiego Towarzystwa Treningu Sportowego i Terapii (ESATT)
 • 2009 – nadal – lekarz Polskiego Związku Biathlonu
 • 2009 – 2014 – wykładowca – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków
 • 2008 – nadal – wykładowca – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w  Katowicach
 • 2008 – członek ekipy medycznej na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie
 • 2005 – założyciel Fundacji Galen
 • 2004 – nadal – opieka lekarska nad klubami i reprezentantami Polski w judo
 • 2001 – nadal – współpraca z Kadrą Narodową Kolarzy
 • 2001 – nadal – prowadzenie Poradni Medycyny Sportowej w ramach NZOZ Galen-Ortopedia, współpraca ze sportowcami wielu dyscyplin na poziomie najwyższych klas rozgrywkowych i reprezentacji Polski
 • 2001 – założyciel ośrodka medycznego Galen-Ortopedia w Bieruniu
 • 1993 – 1997 – lekarz reprezentacji Polski w hokeju na lodzie

Nagrody i zasługi:

 • 2023 – Nagroda Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2022/2023
 • 2023 – Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP dla Interdyscyplinarnego Zespołu Projektu BioMiStem w składzie: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Galen-Ortopedia sp. z o.o. w Bieruniu
 • 2023 – współtwórca MesoCellA-Ortho – komórkowego produktu leczniczego terapii zaawansowanej dla zastosowań w ortopedii, wyróżnionego w XXV edycji konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) „Polski Produkt Przyszłości”
 • 2020 – Nagroda Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2019/2020
 • 2020 – Nagroda Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach za osiągnięcia organizacyjne w ramach pracy zespołowej (Komisja Bioetyczna)
 • 2019 – Nagroda Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2018/2019
 • 2019 – Złota Odznaka Ministra Sportu i Turystyki „za zasługi dla sportu”
 • 2018 – Nagroda Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach za osiągnięcia organizacyjne w ramach pracy zespołowej (Komisja Bioetyczna)
 • 2018 – Srebrna Odznaka Ministra Sportu i Turystyki „za zasługi dla sportu”
 • 2018 – Złota Odznaka Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu za prowadzenie działalności dydaktycznej na rzecz uczniów szkoły
 • 2017 – zasłużony dla AWF Katowice
 • 2017 – Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego
 • 2016 – zwycięzca plebiscytu Dziennika Zachodniego „Hipokrates 2016″ w kategorii Lekarz Województwa Śląskiego
 • 2016 – nagroda Prezesa PZ Judo za zaangażowanie i pomoc lekarską niesioną zawodnikom Polskiego Judo
 • 2016 – nagroda „Hanysy” – za nieustanne pogłębianie wiedzy medycznej i poznawanie ludzkiego organizmu w trosce o zdrowie człowieka
 • 2016 – nagroda Zespołowa I Stopnia za osiągnięcia organizacyjne przyznana przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • 2015 – powołanie do Społecznej Rady Sportu przez Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańkę
 • 2015 – nagroda Zespołowa za osiągnięcia organizacyjne przyznana przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • 2015 – nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” na mocy uchwały nr VI/13/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 czerwca 2015
 • 2013 – wyróżnienie Medalem 90-lecia za szczególne zasługi dla rozwoju piłki nożnej w Trzebini
 • 2008 – powołanie przez Polski Komitet Olimpijski do Reprezentacji Polski na Igrzyska XXIX Olimpiady w Pekinie 2008
 • 2005 – nagroda Zespołowa III Stopnia za wyróżniające osiągnięcia naukowo – dydaktyczne przyznana przez Rektora AWF w Warszawie za rok akademicki 2004/2005
 • 2005 – Brązowa Odznaka Ministra Edukacji Narodowej i Sportu „Za Zasługi dla sportu”
 • 2000 – wyróżnienie Medalem 75-lecia Polskiego Związku Hokeja na Lodzie

Realizowane projekty naukowe:

 • współpraca z Politechniką Warszawską (zespół dr hab. inż. Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur, prof. nadzw.) w ramach prac nad materiałem kościozastępczym. Uczestnictwo w projekcie pt. „Porowate, biodegradowalne implanty do regeneracji kości gąbczastej”, współfinansowanym przez NCBiR.
 • współrealizator programu Śląskie Diamenty, prowadzonego pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Program prowadzony jest przez Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego AWF Katowice na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach i obejmuje m. in. badania ortopedyczne medalistów Mistrzostw Polski w dyscyplinach olimpijskich, które przynoszą Województwu Śląskiemu najwięcej medali. Są to dyscypliny takie jak pływanie, szermierka, lekkoatletyka, judo, kajakarstwo, biathlon czy boks.
 • kierownik eksperymentu medycznego pt. “Spersonalizowane w zakresie kształtu oraz składu dopasowanego do struktury kości pacjenta, bioresorbowalne kliny do wysokiej osteotomii podkolanowej”, realizowanego w ramach projektu pt. „Opracowanie zindywidualizowanych implantów biodegradowalnych do zabiegów rekonstrukcji kości”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr umowy: POIR.01.01.01.-00-0646/19-00, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), 2022 – nadal
 • główny badacz w badaniu klinicznym pt. “Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane badanie fazy I/II mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności działania produktu leczniczego terapii zaawansowanej MesoCellA-Ortho u pacjentów z osteoartrozą stawu kolanowego po podaniu dokolanowym” (BioMiStem-CT), realizowanym w ramach projektu BioMiStem, 2022 – nadal
 • kierownik projektu badawczego “Retrospektywna analiza operacyjnego odpadu kostnego w świetle metabolizmu tkanki kostnej zobrazowanego badaniami biochemicznymi z krwi”, 2021 – nadal
 • projekt NCBiR „AIDA (Applied Integrative Data Analysis) – interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie przetwarzania i analizy danych”, partner: CBR PJATK w Bytomiu
 • kierownik Zadania Projektu BioMiStem pt. „Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi”, nr STRATEGMED3/303570/7/NCBR/2017, 1.10.2017 r. – nadal
 • kierownik projektu badawczego pt. „Genetyczne uwarunkowania zwiększonego ryzyka wystąpienia uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego na skutek zwiększonej aktywności fizycznej”, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, University of Cape Town, Uniwersytet Szczeciński, Athlome Consortium, 10.11.2016 r. – nadal
 • kierownik Badania w eksperymencie leczniczym pt. „Zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych pozyskanych z galarety Whartona sznura pępowinowego, w leczeniu uszkodzeń chrząstki i tendinopatii ścięgien u pacjentów, u których zastosowane wcześniej leczenie nie przyniosło poprawy stanu klinicznego.” 2016 – 2019
 • uczestnik projektu badawczego pt. “Ocena wpływu elektrostymulacji wysokonapięciowej i ultradźwięków na proces gojenia odleżyn u chorych po uszkodzeniach układu nerwowego”, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Fizjoterapii, Katedra Podstaw Fizjoterapii, 2015-2018
 • główny badacz kliniczny projektu pt. „Wypełnianie ubytków kostnych bioresorbowalnym substytutem kości gąbczastej z poli(L/DL-laktydu) 80/20% „Polbone”. Zastosowanie bioresorbowalnego substytutu kości gąbczastej z poli(L/DL-laktydu) 80/20% „Polbone” do fiksacji śródtunelowej podczas rekonstrukcji więzadłowych”
 • uczestnik projektu badawczego pt. „Polimorfizm wybranych genów sportowców wysokokwalifikowanych jako podstawa konstrukcji profili genetycznych służących wstępnej selekcji zawodników”, Uniwersytet Szczeciński, Victoria University (Australia), Cape Town University (RPA), 2008-2011
 • zastosowanie Orthokine w leczeniu zmian zwyrodnieniowych, 2011
 • zastosowanie osocza bogatopłytkowego w leczeniu urazów
 • regeneracja komórek fibroblastycznych z uszkodzonych wiązadeł stawu kolanowego na podłożu membran polimerowych, 2010
 • aplikacja materiału biodegradowalnego w złamaniach kości, 2010
 • zastosowanie materiału biodegradowalnego w chirurgicznej rekonstrukcji więzadeł stawów, 2010

Przynależność do Towarzystw:

 • European Society of Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy
 • Orthopaedic Research Society
 • Tissue Engineering International & Regenerative Medicine Society
 • Radiological Society of North America
 • Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Artroskopowego
 • Polskie Towarzystwo Ortopedii i Traumatologii
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej
 • Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł
 • Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
 • Polskie Towarzystwo Usprawnienia Motorycznego
 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
 • Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne

Kursy i sympozja:

 • Wyjazd szkoleniowy do siedziby firmy Arthrex (Monachium) w celu utrwalenia umiejętności operacyjnych z wprowadzeniem nowych technik w zakresie leczenia stawu ramiennego oraz stawu kolanowego, 21-23.11.2022 r.
 • IV Śląski Festiwal Nauki, 25-27.01.2020, Katowice
 • III Forum Medycyny Sportu, 30.11.2019, Warszawa
 • Unlimited Sport – Football Edition „Praktycy dla Praktyków”, 24.11.2019, Tychy
 • Światowa Konferencja Antydopingowa WADA, 5-7.11.2019, Katowice
 • III Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, 24-26.10.2019, Katowice
 • II Międzynarodowa Konferencja Metodyczno-Naukowa pt. „Zaawansowane metody diagnostyki oraz kształtowania siły i mocy mięśniowej”, 5-6.10.2019, Katowice
 • Szkolenie Good Clinical Practice (Investigator Version), version #2.0, 26.07.2019
 • III Międzynarodowa Konferencja pt. „Osoby z niepełnosprawnością w sporcie – teoria i praktyka”, 9-10.05.2019, Warszawa
 • Konferencja Szkoleniowa dla Trenerów, 19.01.2019, Racibórz
 • 27th Annual Conference „Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine”, 11-14.10.2018, Rytro
 • I Międzynarodowa Konferencja Metodyczno-Naukowa, 29-30.09.2018, AWF Katowice
 • Ogólnopolska Konferencja Trenerów UEFA PRO i UEFA A, 22-23.07.2018, Łódź
 • XV Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej & Advances in Applied Biomechanics, 18-20.05.2018, Wisła
 • 18th ESSKA Congress, 9-12.05.2018, Glasgow, UK
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna: Taniec, Rytm, Muzyka w Nauce i Praktyce, 27.01.2018, Opera Śląska, Bytom
 • II Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, 16-18.11.2017, Łódź
 • X Konferencja organizowana w związku z realizacją przez Powiat Oświęcimski zadań związanych z promocją i ochroną zdrowia, 26.10.2017, Oświęcim
 • Seminarium Interdyscyplinarne Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego „Problem granic w filozofii i nauce – 18. Edycja”, 25.10.2017, Katowice
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, organizator: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, 2-4.10.2017, Piekary Śląskie
 • Jubileuszowa Konferencja Ortopedyczna, organizator: Klinika Chirurgii Endoskopowej w Żorach pod patronatem Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, 19.05.2017, Żory
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kompleksowe leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów” 26-27.05.2017, Warszawa
 • University of Miami, Miller School of Medicine, 8.04.2017, Miami, USA
 • I Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł, 14-16.12.2016, Spała
 • III Forum Dyskusyjne Joint Preservation, 20-21.10.2016, Warszawa
 • 34th World Confress of Sports Medicine, 29.09-02.10.2016, Ljubljana, Słowenia
 • XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, 22-24.09.2016, Lublin
 • Konferencja Medyczno-Sportowa KOLARSTWO GÓRSKIE, 17.09.2016, Żory, Polska
 • 5th International Scientific Conference Motor Control 2016, 14-16.09.2016, Wisła, Polska
 • 17th ESSKA Congress, 4-7.05.2016, Barcelona, Hiszpania
 • Konferencja pt. Football Medicine Strategies Return to Play, 9-11.04.2016, Londyn, Anglia
 • Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Trenerów, 4-6.12.2015, Pruszków, Polska
 • Polsko-Francuskie Sympozjum Chirurgia Barku, 4.12.2015, Katowice, Polska
 • I Kongres Kolarski, 28-29.11.2015, Sopot, Polska
 • I Kongres Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, 20-21.11.2015, Ożarów, Polska
 • Joint Biomechanics Course – Basic Biomechanics and Biomechanical Methods for Experimental Research of The Musculoskeletal System, 11-13.11.2015, Ulm, Niemcy
 • 3rd International OA Experts Forum, 17-18.10.2015, Barcelona, Hiszpania
 • X Bielskie Sympozjum Ortopedyczne „Staw rzepkowo-udowy”, 2-3.10.2015, Bielsko-Biała, Polska
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Motoryczność Sportowa – Założenia Teoretyczne i Implikacje Praktyczne, 23-25.09.2015, Kraków, Polska
 • XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Od profilaktyki do sukcesu sportowego”, 17-19.09.2015, Zielona Góra, Polska
 • 2nd Joint Preservation Congress 2015, Warszawa, Polska
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Osoby z niepełnosprawnością w sporcie – Teoria i praktyka”, 26.06.2015, Katowice, Polska
 • 16th EFORT Congress 2015, Praga, Czechy
 • Konferencja: European Symposium of Biomaterials in Orthopedics and Spine (ESBOS). 2015, Poznań, Polska
 • Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców. 2015, Katowice, Polska
 • Konferencja Medyczno-Sportowa PZPN. 2014, Warszawa, Polska
 • Ogólnopolska konferencja szkoleniowa trenerów PZKol. 2014, Pruszków, Polska
 • Konferencja: 4th International Conference Information Technologies in Biomedicine. 2014, Kamień Śląski, Polska
 • 16th ESSKACongress. 2014, Amsterdam, Holandia
 • Konferencja: 3rd International Expert Meeting for Trauma&Care. 2014, Valley, Niemcy
 • Konferencja: tyDzień Tańca. 2014, Bielsko-Biała, Polska
 • Kurs specjalizacyjny: „Chirurgia kolana”. 2014, Sosnowiec, Polska
 • Seminarium Naukowe dotyczące kolarstwa: „Trenuj zdrowo i skutecznie”. 2013, Warszawa, Polska
 • Konferencja: Przygotowanie motoryczne w kolarstwie. 201,3 Katowice, Polska
 • Konferencja: Nowoczesne technologie w medycynie sportowej – „Zdrowie zawodnika największą wartością”. 2013, Łódź, Polska
 • Konferencja: Podologia w rehabilitacji i leczeniu chorób narządu ruchu. 2013, Szczecin, Polska
 • Konferencja: Przygotowanie motoryczne w sportach walki. 26.04.2013, Szczecin, Polska
 • XIX Konferencja trenerów tenisa; 6-8.04.2013, Katowice, Polska
 • II Konferencja PrzypadkiMedyczne.pl; 23.03.2013, Wrocław, Polska
 • Urazowość w sportach rowerowych; 15.03.2013, Bielsko-Biała, Polska
 • Anatomia i biologia w rekonstrukcjach ACL; 5-6.10.2012, Bielsko-Biała, Polska
 • World Orthokine Experts Conference; 28-30.09.2012, Split, Chorwacja
 • 3rd TERMIS World Congress 2012; 5-8.09.2012, Vienna, Austria (06.P12, 06.P13)
 • 15th ESSKA CONGRESS; 2-5.05.2012, Geneva, Szwajcaria (P22-1404)
 • XXI Conference “Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine” Ficek K.: “Zastosowanie proszku polilaktydowego w chirurgii więzadeł”; 13-16.10.2011, Rytro, Polska
 • IV Congress of Polish Biotechnology and IV EUROBIOTECH 2011, Kraków, X 2011
 • Konferencja Dydaktyczno – Naukowa Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Stopa i Staw Skokowy w Sporcie. Program Londyn 2012, Warszawa, VI 2011
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Diagnostyki Podoskopowej Stawu Skokowego. Stopa Sportowca. Formthotics System – Korekcja Dysfunkcji Stawu Skokowego, Lądek Zdrój, V 2011
 • 4th Annual Sports Medicine Symposium, 16.04.2011, Boston, USA
 • American Medical Athletic Association’s 40th Annual Sports Medicine Symposium at the Boston Marathon, 17.04.2011, Boston, USA
 • Współczesne Metody Leczenia Biologicznego Uszkodzeń Chrząstki Stawowej, Piekary Śląskie, III 2011
 • Orthopedic Research Society, Long Beach, USA, I 2011
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynierii Tkankowej w Ortopedii. Biologiczna naprawa powierzchni stawów, Warszawa, Polska, XII 2010
 • Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro, Polska, X 2010
 • Sympozjum: Uszkodzenia chrzęstno-kostne stawu skokowo-goleniowego, Bielsko-Biała, Polska, X 2010.

Wystąpienia na konferencjach:

 • Współorganizacja i czynny udział w cyklu konferencji pt.: „Przygotowanie Motoryczne i Medycyna Sportu w praktyce” (07.11.2022 – Od wytrzymałości do szybkości – metody kształtowania; 05.12.2022 – Trening siłowy – klucz w przygotowaniu fizycznym zawodnika; 09.01.2023 – Biochemia i biomechanika wysiłku – deficyty i dysfunkcje).
 • Ficek K. „Trening siły mięśniowej w warunkach hipoksji po operacjach stawu kolanowego”, Międzynarodowa Konferencja Metodyczno-Naukowa, organizowana  przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, 15-16.10.2022 r.
 • Ficek K. “Ninanki GO!”, EuroScience Open Forum 2022 Katowice Regional Site, 15.07.2022, Katowice
 • Ficek K., Łuka W. “Ninanki – pokaz 7 wzorców ruchowych”, IV Śląski Festiwal Nauki, 25-27.01.2020, Katowice
 • Kędra N., Ficek K. Wykorzystanie diagnostyki EMG do oceny aktywności mięśni u pacjentów z bólami pachwiny. II Międzynarodowe Sympozjum PTMŚiW “Urazy przeciążeniowe tkanek miękkich oraz złamania zmęczeniowe w sporcie”, 12-14.12.2019, Łódź
 • Ficek K., Racut A. Zmiany zmęczeniowe stopy. III Forum Medycyny Sportu, 30.11.2019, Warszawa
 • Ficek K., Racut A. Ortopedyczne konsekwencje stanu zmęczeniowego u sportowca. III Forum Medycyny Sportu, 30.11.2019, Warszawa
 • Ficek K., Hajduk G., Racut A., Strózik M. Motoryka i prewencja urazów piłkarskich. Unlimited Sport – Football Edition „Praktycy dla Praktyków”, 24.11.2019, Tychy
 • Racut A., Rajca J., Hajduk G., Ficek K., Cholewiński J. Anatomia wcięcia międzykłykciowego w relacji do uszkodzeń ACL. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, 24-26.10.2019, Katowice
 • Ficek K., Mohr A., Strózik M., Humpa F., Kluczniok K., Skowronek R. Lokalizacja treningu siły mięśniowej w protokołach rehabilitacyjnych. II Międzynarodowa Konferencja Metodyczno-Naukowa pt. „Zaawansowane metody diagnostyki oraz kształtowania siły i mocy mięśniowej”, 5-6.10.2019, Katowice
 • Ficek K., Kluczniok K., Skowronek R., Racut A., Strózik M. Warsztaty: Przygotowanie motoryczne w okresie rekonwalescencji. III Międzynarodowa Konferencja pt. „Osoby z niepełnosprawnością w sporcie – teoria i praktyka”, 9-10.05.2019, Warszawa
 • Ficek K., Drozd M., Gołaś A., Strózik M., Zając A. Profilaktyka, leczenie urazów w sporcie. Konferencja Szkoleniowa dla Trenerów, 19.01.2019, Racibórz.
 • Wieczorek J., Jura J., Mierzwiński M., Ficek K., Kuźma A. Optimized protocol of anesthesia in large experimental model of transgenic pigs for treatment of cartilage injuries with new generation biomaterials and cell-based grafts in vivo. 27thAnnual Conference “Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine”, 11-14.10.2018, Rytro
 • Wieczorek J., Jura J., Mierzwiński M., Ficek K., Sekuła M., Łabędź-Masłowska A., Szkaradek A., Kuźma A., Zuba-Surma E. In vivo experimental pig model with induced cartilage injuries to elaborate treatment of cartilage and bone defects with combined use of new generation biomaterials and stem cells fractions. 27thAnnual Conference “Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine”, 11-14.10.2018, Rytro
 • Mierzwiński M., Ficek K. Current concepts of articular cartilage repair. 27thAnnual Conference “Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine”, 11-14.10.2018, Rytro
 • Ficek K., Rajca J., Racut A. New approaches in the ortobiological therapy. 27thAnnual Conference “Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine”, 11-14.10.2018, Rytro
 • Ficek K., Racut A., Hajduk G., Strózik M. Siła i moc mięśniowa jako prewencja urazów narządu ruchu. I Międzynarodowa Konferencja Metodyczno-Naukowa, 29-30.09.2018, AWF Katowice
 • Ficek K., Drozd M., Gołaś A., Zając A. Nowoczesne środki treningu w prewencji uszkodzeń narządu ruchu. Ogólnopolska Konferencja Trenerów UEFA PRO i UEFA A, 22-23.07.2018, Łódź
 • Rajca J., Cyganik P., Ficek K. Trójwymiarowa analiza stłuczenia tkanki kostnej w uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego jako proces wspomagający zabiegi ortopedyczne. XV Jubileuszowa Konferencja Naukowa “Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej & Advances in Applied Biomechanics, 18-20.05.2018, Wisła
 • Herman K., Cholewiński J., Ficek K. Arthrofibrosis after anterior cruciate ligament reconstruction – treatment algorithm (poster). 18th ESSKA Congress, 9-12.05.2018, Glasgow
 • Ficek.K. Profilaktyka i leczenie urazów tanecznych (wykład plenarny). IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna: Taniec, Rytm, Muzyka w Nauce i Praktyce, 27.01.2018, Opera Śląska, Bytom
 • Hajduk G., Rajca J., Cyganik P., Cholewiński J., Ficek K. Zespół cyklopa – aspekty anatomiczne i biologiczne. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego. 16-18.11.2017, Łódź
 • Ficek K. Ortobiologia – tonalna mowa tkanek. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 2-4.10.2017, Piekary Śląskie
 • Hajduk G., Ficek K., Filipek J. Laser Doppler Flowmetry as an intraoperative assessment of ACL remnant’s regenerative potential and its importance in predicting graft healing. IV Joint Preservation Congress. 14-16.09.2017, Warszawa
 • Ficek K., Cyganik P., Hajduk G., Filipek J. Zastosowanie ortobiologii w profilaktyce i leczeniu zmian zwyrodnieniowych. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Kompleksowe leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów” 26-27.05.2017, Warszawa
 • Ficek K. Wykłady gościnne: “The use of biomaterials in ligament reconstruction surgery”, “Platelet-rich plasma: implications for tendinopathy regeneration”, University of Miami, Miller School of Medicine, 8.04.2017, Miami, USA
 • Filipek J., Cyganik P., Hajduk G., Kiełtyka A., Ficek K. Zmiany w tkankach miękkich jako zwiastun złamań zmęczeniowych. I Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł. 14-16.12.2016, Spała
 • Ficek K., Filipek J. Korelacja zmian struktur miękkotkankowych i kostnych w tendinopatii ścięgna Achillesa. I Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł. 14-16.12.2016, Spała
 • Filipek J., Ficek K. Rozwój tendinopatii – zwrócenie uwagi na przystawową strukturę kości. III Forum Joint Preservation, 20-21.10.2016, Warszawa
 • Mierzwiński M., Ficek K. Bóle stawu jako prodromalny symptom złamania stresowego. III Forum Joint Preservation, 20-21.10.2016, Warszawa
 • Ficek K. Rola radioterapii w leczeniu bólu okołostawowego związanego z uprawianiem sportu. III Forum Dyskusyjne Joint Preservation, 20-21.10.2016, Warszawa
 • Ficek K. Artrofibroza – największy wróg? III Forum Dyskusyjne Joint Preservation, 20-21.10.2016, Warszawa
 • Polak A., Blaszczak E., Paczula M., Hordynska E., Ickowicz T., Filipek J., Ficek K., Taradaj J. Evaluation of the effect of cathodal electricl stimulation on the healing of pressure ulcers and on periwound skin blood flow in persons with central nervous system injuries. 5th Congress of World Union of Wound Healing Societies, 25-29.09.2016, Florencja
 • Marek M., Jabłońska A., Kiełtyka A., Filipek J., Ficek K. Diagnostyka obrazowa złamań zmęczeniowych (sesja plakatowa). 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. 2-4.06.2016, Kraków
 • Ficek K. Rola ortobiologii we współczesnej ortopedii – wybrane zagadnienia. I Sympozjum Innowacja jest interdyscyplinarna – regeneracja tkanki chrzęstnej i kostnej. Politechnika Warszawska, 20.05.2016, Warszawa
 • Cholewiński J., Kubiak A., Ranosz P., Ficek K., Wiatr A. Clinical results of secondary performed iliotibial tenodesis in reduction of a residual rotatory instability in patients after cruciate ligament reconstruction (poster P21-2802). 17th ESSKA Congress, 4-7.05.2016, Barcelona, Hiszpania
 • Cholewiński J., Ficek K., Wiatr A., Herman K. The influence of the morphology of ACL remnant on the outcome of the ACL reconstruction with remnant preservation. 17th ESSKA Congress, 4-7.05.2016, Barcelona, Hiszpania
 • Ficek K., „Dlaczego rano warto więcej niż się przeciągnąć? – Znaczenie porannej rozgrzewki, mechanika naszych stawów”, I Kongres Kolarski, 28-29.11.2015, Sopot, Polska
 • Cholewiński J., Ficek K., Wiatr A., Kapturkiewicz K., Zawadzki P. „Rekonstrukcja więzadła przednio-bocznego- antidotum na resztkowy pivot shift?”, I Kongres Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, 20-21.11.2015, Ożarów, Polska
 • Ficek K., Domżalski M. „Badania genetyczne w uszkodzeniach więzadła krzyżowego przedniego”, I Kongres Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, 20-21.11.2015, Ożarów, Polska
 • R. Nowak, D. Kostrzewa-Nowak, Z. Jastrzębski, A. Zarębska, I. Drobnik-Kozakiewiecz, Ł. Radzimiński, A. Leońska-Duniec, K. Ficek, P. Król, J. Eider, P. Cięszczyk „The beneficial effect of high and low impact aerobic exercise on selected hypercholesterolemia development markers among young women”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Motoryczność Sportowa – Założenia Teoretyczne i Implikacje Praktyczne, 23-25.09.2015, Kraków, Polska
 • K. Ficek „Zastosowanie ortobiologii w leczeniu urazów sportowych”, XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Od profilaktyki do sukcesu sportowego”, 17-19.09.2015, Zielona Góra, Polska
 • Cholewiński J., Ficek K., Wiatr A. Kapturkiewicz K. „Anatomic ACL reconstruction with remnant preservation – technical and biological aspects”, 2nd Joint Preservation Congress 2015, Warszawa, Polska
 • Stolarz M.; Ficek K.; Binkowski M.; Wójcicka A.; Wróbel Z. The three Dimensional Visualization Growth of bone tissue in microstructure of surface analysis using drishti open-source software. IV Międzynarodowa Konferencja: Information Technologies in Biomedicine, 2-4.06.2014, Kamień Śląski, Polska
 • Ficek K., Cholewiński J., Błażewicz S., Stodolak-Zych E., Wiatr A., Stolarz M. Bioresorbable Polylactide (PLA) Sponges – Platelet Rich Plasma (PRP) Composite Implants as a Means to Enhance Ossication in the Bone Tunnel in Ligament Reconstruction Surgery (Poster No. 0933). Orthopedic Research Society, Annual Meeting, Program Book, 2013, San Antonio, USA
 • Ficek K., Cięszczyk P., Kaczmarczyk M., Maciejewska-Karłowska A., Sawczuk M., Cholewiński J., Leońska-Duniec A., Stępień-Słodkowska M., Zarębska A. The -1997G/T and +1245G/T (Sp1) polymorphisms and haplotypes in the collagen type I alpha-1 (COL1A1) gene in Polish football players with anterior cruciate ligament injury. World Sports Trauma Congress & 7th Efost Congress 2012; 17-20.10.2012, London, UK
 • Ficek K. Zastosowanie bioresorbowalnego materiału w gojeniu przeszczepu w kanałach kostnych. Anatomia I biologia w reknstrukchach ACL, 5-6.10.2012, Bielsko-Biała
 • Cholewiński J., Wiatr A., Ficek K. Analiza porównawcza dostępu przednio-bocznego wg Hardinga i dostępu z osteotomią krętarza większego wg Ganza w leczeniu operacyjnym konfliktu panewkowo-udowego. XXXIX Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, 19-22.09.2012, Rzeszów
 • Cholewiński J., Ficek K., Wiatr A., Pająk M. Anatomiczna rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z zachowaniem uszkodzonych kikutów więzadła – aspekty techniczne i biologiczne. XXXIX Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, 19-22.09.2012, Rzeszów
 • Wiatr A., Ficek K.: Wykorzystanie osoczowych preparatów bogatopłytkowych w praktyce ortopedycznej, V Konferencja Naukowej Inżynierii Tkankowej w Ortopedii, Medycyna regeneracyjna w leczeniu schorzeń narządu ruchu,  27-28.04.2012, Warszawa
 • Ficek K., Gogolewski S. Bioresorbable Polylactide Implant Promotes Tendon Ossification in the Bone Tunnel in Ligament Reconstruction Surgery (Poster No. 130). Society For Biomaterials 2011 Annual Meeting and Exposition: 13-16.04.2011, Orlando, Florida, USA.

Publikacje:

 • Drozd, M., Kędra, N., Motowidło, J., Ficek, K., Bichowska-Pawęska, M.; Zając, A. A Comparison of a Step Load Unilateral and Bilateral Resistance Training Program on the Strength and Power of the Lower Limbs in Soccer Players. Appl. Sci. 2024, 14, 1732. DOI: 10.3390/app14051732
 • Klich S., Michalik K., Rajca J., Ficek K., Fernández-de-Las-Peñas C., Kawczynski A., Madeleine P. Fatigue-Induced Alterations of the Patellar Tendon in Elite Sprint Track Cyclists. Int J Sports Med. 2023 Jan 23. DOI: 10.1055/a-2018-2781.
 • Sun Z., Cięszczyk P., Lulińska E., Dzitkowska-Zabielska M., Johne M., Humińska-Lisowska K., Michałowska-Sawczyn M., Ficek K., Leońska-Duniec A., Mastalerz A., Janczyk A., Marek S. Are COL22A1 Gene Polymorphisms rs11784270 and rs6577958 Associated with Susceptibility to a Non-Contact Anterior Cruciate Ligament Injury in Polish Athletes? Int. J. Environ. Res. Public Health. 2023; 20, 515. DOI: 10.3390/ijerph20010515
 • Kubasik W., Rodak P., Przednowek K., Kluczniok K., Ficek K. The Influence of Badminton on the Anterior Stability of the Knee in Badminton Players between 10 and 12 Years of Age. Applied Sciences. 2022; 12(20):10575. DOI: 10.3390/app122010575
 • Ficek K., Gołaś A., Pietraszewski P., Strózik M., Krzysztofik M. The Effects of a Combined Pre- and Post-Operative Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Rehabilitation Program on Lower Extremity Muscle Imbalance. Appl. Sci. 2022, 12, 7411. DOI: 10.3390/app12157411
 • Klich S., Madeleine P., Ficek K., Sommer K., Fernández-de-Las-Peñas C., Michener L., Kawczyński A.: Functional and morphological changes in shoulder girdle muscles after repeated climbing exercise, Research in Sports Medicine, 2022, DOI: 10.1080/15438627.2022.2042295
 • Stodolak-Zych E., Ficek K., Wieczorek J., Kajor M., Gryń K., Rapacz-Kmita A., Rajca J., Kosenyuk Y., Stolarz M., Blazewicz S. Assessment of sheep knee joint after ACL replacement with Achilles tendon autograft and PLA-based implant, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2021, 104923, DOI: 10.1016/j.jmbbm.2021.104923.
 • Feldmann DC., Rahim M., Suijkerbuijk MAM., Laguette MN., Cięszczyk P., Ficek K., Humińska-Lisowska K., Häger CK., Stattin E., Nilsson KG., Alvarez-Rumero J., Eynon N., Feller J., Tirosh O., Posthumus M., Chimusa ER., Collins M., September AV. Investigation of multiple populations highlight VEGFA polymorphisms to modulate anterior cruciate ligament injury. J Orthop Res . 2021 Oct 18. DOI: 10.1002/jor.25192
 • Ficek K., Rajca J., Cholewiński J., Racut A., Gwiazdoń P., Przednowek K., Hajduk G. Analysis of intercondylar notch size and shape in patients with cyclops syndrome after anterior cruciate ligament reconstruction. J Orthop Surg Res 16, 554 (2021). DOI: 10.1186/s13018-021-02706-w
 • Humińska-Lisowska K., Mieszkowski J., Kochanowicz A., Stankiewicz B., Niespodziński B., Brzezińska P., Ficek K., Kemerytė-Ivanauskienė E., Cięszczyk P. cfDNA Changes in Maximal Exercises as a Sport Adaptation Predictor. Genes, 2021, 12, 1238. DOI: 10.3390/genes12081238
 • Ficek K., Rajca J., Lulińska E., Leońska-Duniec A., Cięszczyk P. Genetyczne uwarunkowania uszkodzeń więzadeł, ścięgien i mięśni. Rozdział w książce: Genetyka sportowa / red. nauk. Paweł Cięszczyk. – Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021. s. 249-278. ISBN: 9788320063264
 • Rajca J., Gzik M., Ficek K. The Influence of Bone Bruises on Bone Tunnel Enlargement Regarding ACL Rupture. Applied Sciences, Special Issue: Multicriterial Assessment of Ligament Healing in the Knee Joint, 2021; 11(6):2482. DOI: 10.3390/app11062482
 • Stolarz M., Rajca J., Cyganik P., Karpe J., Wróbel Z., Binkowski M., Humpa F., Janik M., Czyżewski D., Kwiatkowski Z., Ficek K. The bone microstructure from anterior cruciate ligament footprints is similar after ligament reconstruction and does not affect long-term outcomes. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2021. DOI: 10.1007/s00167
 • Klich S., Ficek K., Krymski I., Klimek A., Kawczyński A., Madeleine P., Fernández-De-Las-Peñas C. Quadriceps and Patellar Tendon Thickness and Stiffness in Elite Track Cyclists: a Ultrasonographic and Myotonometric Evaluation. Front. Physiol. 11:607208, 2020, DOI: 10.3389/fphys.2020.607208
 • Ficek K., Cyganik P., Rajca J., Racut A., Kiełtyka A., Grzywocz J., Hajduk G. Stress fractures in uncommon location: Six case reports and review of the literature. World J Clin Cases 2020; 8(18): 4135-4150; DOI: 10.12998/wjcc.v8.i18.4135
 • Ficek K., Rajca J. Novel approach for PRP treatment. Rozdział w książce Antoine Turzi & REGEN LAB team: Standardized Platelet-Rich Plasma for Musculoskeletal Disorders: RegenPRP & the Cellular Matrix Platform for the Combination of RegenPRP with Hyaluronic Acid, 2020, s. 125-127, ISBN 978-2-8399-2987-5
 • Wojciechowicz B., Laguette M-J. N., Sawczuk M., Humińska-Lisowska K., Maciejewska-Skrendo A., Ficek K., Michałowska-Sawczyn M., Leońska-Duniec A., Kaczmarczyk M., Chycki J., Trybek G., September A.V., Cięszczyk P. Are KIF6 and APOE polymorphisms associated with power and endurance athletes? European Journal of Sport Science 2020, Sep 1; 1-19. DOI: 10.1080/17461391.2020.1817983.
 • Lulińska E., Gibbon A., Kaczmarczyk M., Maciejewska-Skrendo A., Ficek K., Leońska-Duniec A., Wilk M., Leźnicka K., Michałowska-Sawczyn M., Humińska-Lidowska K., Buryta R., Cięszczyk P., Maculewicz E., Czarny W., September A.V., Sawczuk M. Matrix Metalloproteinase Genes (MMP1, MMP10, MMP12) on Chromosome 11q22 and the Risk of Non-Contact Anterior Cruciate Ligament Ruptures. Genes 2020, 11, 766. DOI: 10.3390/genes11070766
 • Leońska-Duniec A., Maculewicz E., Humińska-Lisowska K., Maciejewska-Skrendo A., Leźnicka K., Cięszczyk P., Sawczuk M., Trybek G., Wilk M., Lepionka W., Ficek K. AMPD1 C34T Polymorphism (rs17602729) Is Not Associated with Post-Exercise Changes of Body Weight, Body Composition, and Biochemical Parameters in Caucasian Females. Genes 2020, 11, 558. DOI: 10.3390/genes11050558
 • Ficek K., Rajca J., Stolarz M., Stodolak-Zych E., Wieczorek J., Muzalewska M., Wyleżoł M., Wróbel Z., Binkowski M., Błażewicz S. Bioresorbable Stent in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Polymers 11, 2019, 1961, DOI: 10.3390/polym11121961
 • Michałowska-Sawczyn M., Niewczas M., Król P., Czarny W., Rzeszutko A., Chmielowiec K., Chmielowiec J., Grzywacz A., Humińska-Lisowska K., Lachowicz M., Trybek G., Kaczmarczyk M., Wilk M., Ficek K., Maculewicz E., Proia P., Cięszczyk P. Associations between the dopamine D4 receptor gene polymorphisms and personality traits in elite athletes. Biol Sport. 2019 Oct 31 ;36(4), s. 365-372. DOI: 10.5114/biolsport.2019.85457
 • Lulińska-Kuklik E., Rahim M., Moska W., Maculewicz E., Kaczmarczyk M., Maciejewska-Skrendo A., Ficek K., Cięszczyk P., September AV., Sawczuk M. Are MMP3, MMP8 and TIMP2 gene variants associated with anterior cruciate ligament rupture susceptibility? Journal of Science and Medicine in Sport, Volume 22, Issue 7, July 2019, s.753-757, DOI: 10.1016/j.jsams.2019.01.014
 • Ficek K., Cięszczyk P., Leźnicka K., Kaczmarczyk M., Leońska-Duniec A. Novel associations between Interleukin-15 polymorphisms and post-training changes of body composition parameters in young nonobese women. Frontiers in Physiology, 2019, DOI: 10.3389/fphys.2019.00876
 • Szlęzak M., Czerwik D., Wasilewska M., Baryluk K., Likus W., Ficek K. Ocena korelacji między funkcjonalnym skróceniem mięśni kulszowo-goleniowych a funkcjonalnym skróceniem mięśnia prostego uda u pacjentów z uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego (ACL). Annales Academiae Medicae Silesiensis (online), 73, 2019, 31–35. DOI: 10.18794/aams/99857
 • Lulińska-Kuklik E., Maculewicz E., Moska W., Ficek K., Kaczmarczyk M., Michałowska-Sawczyn M., Humińska-Lisowska K., Buryta M., Chycki J., Cięszczyk P., Żmijewski P., Rzeszutko A., Sawczuk M., Stastny P., Petr M., Maciejewska-Skrendo A. Are IL1B, IL6 and IL6R Gene Variants Associated with Anterior Cruciate Ligament Rupture Susceptibility? Journal of Sports Science and Medicine, 18, 2019, 137-145.
 • Lulińska-Kuklik E., Laguette M-J. N., Moska W., Weber-Rajek M., Ficek K., Puchała R., Cięszczyk P., Sawczuk M., September A. V., Maciejewska-Skrendo A. Are TNC gene variants associated with anterior cruciate ligament rupture susceptibility? Journal of Science Medicine in Sport, 2018, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsams.2018.10.003
 • Lulińska-Kuklik E., Leźnicka K., Humińska-Lisowska K., Moska W., Michałowska-Sawczyn M., Ossowski Z., Maculewicz E., Cięszczyk P., Kaczmarczyk M., Ratkowski W., Ficek K., Zmijewski P., Leońska-Duniec A. The VEGFA gene and anterior cruciate ligament rupture risk in the Caucasian population. Biology of Sport, Vol. 36, No. 1, 2019. DOI: 10.5114/biolsport.2019.78563
 • Leońska-Duniec A., Cięszczyk P., Jastrzębski Z., Jażdżewska A., Lulińska-Kuklik E., Moska W., Ficek K., Niewczas M., Maciejewska-Skrendo A. The polymorphisms of the PPARD gene modify post-training body mass and biochemical parameter changes in women. PLoS ONE. 2018; 29;13(8). DOI: 10.1371/journal.pone.0202557
 • Ficek K., Cyganik P., Strózik M., Serniak A., Rajca J. Fracture of the lateral tibial condyle with depression of the articular surface – a case study. Balt J Health Phys Act. 2018; 10(2): 14-24, DOI: 10.29359/BJHPA.10.2.02
 • Gołaś A., Maszczyk A., Stastny P., Wilk M., Ficek K., Lockie RG, Zając A. A new approach to EMG analysis of closed-circuit movements such as the flat bench press. Sports (Basel). 2018; 27(6):1-8. DOI: 10.3390/sports6020027
 • Szlęzak M., Likus W., Matuszny B., Krupa M., Ficek K. The influence of functional shortening of hamstring muscles and rectus femoris muscle on proprioception of knee joint in patients after ACL rupture. Annales Academiae Medicae Silesiensis 2018; 72: 95-100, DOI: 10.18794/aams/87133
 • Szlęzak M., Kowal W., Kowal T., Golda J., Krupa M., Ficek K. Ocena korelacji pomiędzy zakresem zgięcia, a wyprostu w stawie kolanowym u pacjentów z uszkodzonym więzadłem krzyżowym przednim. Medycyna Manualna, Tom XXII nr 1, 2018, s.11-16, ISSN 1428-0604
 • Lulińska-Kuklik E., Rahim M., Domańska-Senderowska D., Ficek K., Michałowska-Sawczyn M., Moska W., Kaczmarczyk M., Brzeziański M., Brzeziańska-Lasota E., Cięszczyk P., September AV. Interactions between COL5A1 gene and risk of the anterior cruciate ligament rupture. Journal of Human Kinetics. Vol. 62/2018, 65-71. DOI: 10.1515/hukin-2017-0177.
 • Błaszczyk B., Kaspera W., Ficek K., Kajor M., Binkowski M., Stodolak E., Grajoszek A., Stojko J., Bursig H., Ładziński P. Effects of polylactide copolymer implants and platelet-rich plasma on bone regeneration within a large calvarial defect in sheep. BioMed Research Internation. 2018. DOI: 10.1155/2018/4120471
 • Ficek K., Kajor M., Gogolewski S. Bioresorbable polylactide (PLA) beads as autogenous blood composite implants to promote bone-tendon integration: a pilot study. Med Sci Tech. 2018. 59:13-19. DOI: 10.12659/MST.909126
 • Polak A., Kucio C., Luther C., Kloth LC., Paczula M., Hordynska E., Ickowicz T., Błaszczak E., Kucio E., Oleszczyk K., Ficek K., Franek A. A randomized, controlled clinical study to assess the effect of anodal and cathodal electrical stimulation on periwound skin blood flow and pressure ulcer size reduction in persons with neurological injuries. Ostomy Wound Management. 2018;64(2):10-29. DOI 10.25270/owm.2018.2
 • Leońska-Duniec A., Jastrzębski Z., Jażdżewska A., Ficek K., Cięszczyk P. Leptin and leptin receptor genes are associated with obesity-related traits changes in response to aerobic training program. Journal of Strength Conditioning Research 2018;32(4): 1036-1044, DOI: 10.1519/JSC.0000000000002447
 • Leońska-Duniec A., Grzywacz A., Jastrzębski Z., Jażdżewska A., Lulińska-Kuklik E., Moska W., Leźnicka K., Ficek K., Rzeszutko A., Dornowski M., Cięszczyk P. ADIPOQ polymorphisms are associated with changes in obesity-related traits in response to aerobic training programme in women. Biol Sport. 2018;35(2):165–173, DOI: 10.5114/biolsport.2018.72762
 • Maciejewska D., Michalczyk M., Czerwińska-Rogowska M., Banaszczak M., Ryterska K., Jakubczyk K., Piotrowski J., Hołowko J., Drozd A., Wysokiński P., Ficek K., Wilk K., Lubkowska A., Cięszczyk P., Bertrand J., Stachowska E. Seeking optimal nutrition for healthy body mass reduction among former athletes. Journal of Human Kinetics. 2017.60:63-75, DOI: 10.1515/hukin-2017-0090
 • Ficek K., Filipek J., Ficek J., Muzalewska M., Humpa F. Calcaneal CT is a useful tool for identifying Achilles tendon disorders: a pilot study. Journal of Orthopaedic Surgery and Research. 2017. 12:139. DOI 10.1186/s13018-017-0638-4
 • Stępień-Słodkowska M., Ficek K., Ziętek P., Kaczmarczyk M., Lubkowska W., Szark-Eckardt M., Cięszczyk P. Is the Combination of COL1A1 Gene Polymorphisms a Marker of Injury Risk? J Sport Rehabil. 2017 May; 26(3):234-238. DOI: 10.1123/jsr.2015-0151
 • Stępień-Słodkowska M., Ficek K., Ziętek P., Kaczmarczyk M., Lubkowska W., Szark-Eckardt M., Cięszczyk P. Whether the Combination of COL1A1 Gene Polymorphisms may be a Marker of the Risk of Injury? J Sport Rehabil. 2017 May; 26(3): 234-238. DOI: 10.1123/jsr.2015-0151
 • Ficek K., Cyganik P., Hajduk G., Filipek J. Zastosowanie ortobiologii w profilaktyce i leczeniu zmian zwyrodnieniowych. Rozdział w Książce: Tomaszewski W. Kompleksowe leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów. Warszawa; 2017.
 • Muzalewska M., Wyleżoł M., Ficek K. Projekt wstępny bioresorbowalnych implantów ortopedycznych do wspomagania rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Modelowanie inżynierskie 2016 nr 59: 47-53
 • Nowak R., Kostrzewa-Nowak D., Jastrzębski Z., Zarębska A., Ficek K., Cięszczyk P. High and low impact aerobic exercise as a method of early prevention of hypercholesterolaemia development among young women. Human Movement; 17(4): 242-249, DOI: 10.1515/humo-2016-0030
 • Ficek K., Fu FH., Fithian DC., Frobell RB., Micheli MJ., Snyder-Mackler L. Options for nonoperative treatment of ACL injuries exist, but remain controversial. Orthopedics Today Europe. Healio. 2016, nr 11
 • Ficek K. Czy ból ścięgna Achillesa zapisany jest w genach? Medical Tribune – Dział: Medycyna sportowa, nr 12, grudzień 2016, str. 71-75
 • Cięszczyk P., Willard K., Gronek P., Żmijewski P., Trybek G., Gronek J., Weber-Rajek M., Stastny P., Petr M., Lulińska-Kuklik E., Ficek K., Kemeryte-Riaubiene E., Maculewicz E., September AV. Are genes encoding proteoglycans really associated with the risk of anterior cruciate ligament rupture? Biol. Sport. 2017; 34:95-101; DOI: 10.5114/biolsport.2017.64582
 • Król P., Franek A., Dolibog P., Błaszczak E., Durmała J., Ficek K., Król T., Wnuk B., Dolibog P. An attempt at objective and subjective evaluation of the therapeutic efficacy of focused and radial shockwave applied to symptomatic heel spur. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2016; 18(3):143-148, DOI: 10.5277/ABB-00412-2015-03
 • Stolarz M., Ficek K., Binkowski M., Wróbel Z. Bone tunnel enlargement following hamstring anterior cruciate ligament reconstruction: a comprehensive review. Phys Sportsmed. 2016; 11:1-10, DOI: 10.1080/00913847.2017.1253429
 • Hołowko J., Czerwińska M., Wysokiński P., Maciejewska D., Banaszczak M., Ficek K., Wilk K., Stachowska E. Jak żywią się sportowcy po zakończeniu kariery sportowej? Pomeranian Journal of Life Sciences. 2016; 62(2):44-51, DOI: 10.21164/pomjlifesci.150
 • Zarębska AM., Jastrzębski ZK., Moska WP., Leońska-Duniec A., Kaczmarczyk M., Sawczuk M., Maciejewska-Skrendo AM., Żmijewski P., Ficek K., Trybek G., Lulińska-Kuklik E., Semenova EA., Ahmetov II., Cięszczyk PJ. The AGT gene M235T polymorphism and response of power-related variables to aerobic training. Journal of Sports Science and Medicine. 2016; 15: 616-624.
 • Pitsiladis YP, Tanaka M, Eynon N, Bouchard C, North KN, Williams AG, Collins M, Moran CN, Britton SL, Fuku N, Ashley EA, Klissouras V, Lucia A, Ahmetov II, de Geus E, Alsayrafi M, Ficek K. Athlome Project Consortium. Athlome Project Consortium: a concerted effort to discover genomic and other “omic” markers of athletic performance. Physiol Genomics. 2016; 48(3): 183-90, DOI: 10.1152/physiolgenomics.00105.2015
 • Stępień-Słodkowska, Ficek K, Kaczmarczyk M, Maciejewska-Karłowska A, Sawczuk M, Eider J, Sygit M, Leońska-Duniec A, Ziętek P, Sygit K, Cięszczyk P. Influence of biological factors on injuries occurrence in the Polish population. Ann Agric Environ Med. 2016; 23(2): 315–318, DOI: 10.5604/12321966.1203897
 • Hajduk G., Filipek J., Liberski J., Ficek K. Zastosowanie autologicznej surowicy kondycjonowanej w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów i innych schorzeń narządu ruchu. Ortopedia praktyczna i Traumatologia. Nr 1/2016 (1)
 • Stolarz M., Binkowski M., Ficek K., Wrobel Z. Methodology for X-ray Microtomography Assessment of Regeneration and Growth of Bone Tissue Within the Area of Integration of the Anterior Cruciate Ligament Graft in Sheep. J. Med. Imaging Health. 2016: 14-21, DOI: 10.1166/jmihi.2016.1604
 • Ficek K., Filipek J., Wojciechowski P., Kopec K., Stodolak-Zych E., Blazewicz S. A bioresorbable polylactide implant used in bone cyst filling. Journal of Materials Science: Materials in Medicine. 2016, 27:33, DOI: 10.1007/s10856-015-5647-4
 • Król P., Franek A., Durmała J., Błaszczak E., Ficek K., Król B., Detko E., Wnuk B., Białek L., Taradaj J. Focused and Radial Shock Wave Theraphy in the Treatment of Tennis Elbow: A Pilot Randomised Controlled Study, Journal of Human Kinetics, 2015; 47: 127-135, DOI: 10.1515/hukin-2015-0068
 • Stępień-Słodkowska M., Ficek K., Kaczmarczyk M., Maciejewska-Karłowska A., Sawczuk M., Leońska-Duniec A., Stępiński M., Ziętek P., Król P., Chudecka M., Cięszczyk P. The variants within the COL5A1 gene are associated with reduced risk of anterior cruciate ligament injury in skiers. Journal of Human Kinetics. 45/2015,103-111, DOI: 10.1515/hukin-2015-0011
 • Stępień-Słodkowska M., Ficek K., Maciejewska-Karłowska A., Sawczuk M., Ziętek P., Król P., Żmijewski P., Pokrywka A., Cięszczyk P. Overrepresentation of the COL3A1 AA genotype in Polish skiers with anterior cruciate ligament injury. Biology of Sport. 2015;32(2):143–147, DOI: 10.5604/20831862.1144416
 • Kostrzewa-Nowak D., Nowak R., Jastrzębski Z., Zarębska A., Bichowska M., Drobnik-Kozakiewicz I., Radzimiński Ł., Leońska-Duniec A., Ficek K., Cięszczyk P. Effect of 12-week-long aerobic training programme on body composition, aerobic capacity, complete blood count and blood lipid profile among young women. Biochemia Medica 2015; 25(1):103-13, DOI: 10.11613/BM.2015.013
 • Gawęcka A., Ryterska K., Wysokiński P., Ficek K., Wilk K., Banaszczak M.,  Jakubczak K., Piotrowski J., Czerwińska M., Hołowko J., Maciejewska D., Jamioł-Milc D., Stachowska E. Zmiany masy ciała I stężenia lipidów pacjentów poddanych restrykcjom kalorycznym – doniesienie wstępne. Annales Academiae Medicae Stetinensis. Rocznik Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 2014, 60, 2, 29-33, DOI: 10.21164/pomjlifesci.27
 • Pawlak D., Wysota A., Furmanek M., Ficek K., Juras G. Knee joint position sense in physically active patients after ACL reconstruction. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, Vol.7, No. 3/2014:29-36
 • Grenda A., Leońska-Duniec A., Kaczmarczyk M., Ficek K., Król P., Cięszczyk P., Żmijewski P. Interaction Between ACE I/D and ACTN3 R557X Polymorphisms in Polish Competitive Swimmers. Journal of Human Kinetics, (42)/2014:127-135, DOI: 10.2478/hukin-2014-0067
 • Ficek K., Stępień-Słodkowska M., Kaczmarczyk M., Maciejewska-Karłowska A., Sawczuk M., Cholewiński J., Leońska-Duniec A., Zarębska A., Cięszczyk P., Żmijewski P. Does the A9285G polymorphism in collagen type XII α1 gene associate with the risk of anterior cruciate ligament ruptures? Balkan Journal of medical genetics, DOI: 10.2478/bjmg-2014-0022
 • Zarębska A., Jastrzębski Z., Kaczmarczyk M., Ficek K., Maciejewska-Karłowska A., Sawczuk M., Leońska-Duniec A., Król P., Cięszczyk P., Żmijewski P., Eynon N. The GSTPI c.313A>G polymorphism modulates the cardiorespiratory response to aerobic training. Biology of Sport, 2014;31:261-266, DOI: 10.5604/20831862.1120932
 • O’Connell K., Knight H., Ficek K., Leońska-Duniec A., Maciejewska-Karłowska A., Sawczuk M., Stępień-Słodkowska M., O’Cuinneagain D., Van Der Merwe W.,  Posthumus M., Cięszczyk P., Collins M. Interactions between collagen gene variants and risk of anterior cruciate ligament rupture. European Journal of Sport Science, DOI: 10.1080/17461391.2014.936324
 • Wysota A.; Pawlak D.; Ficek K.; Ficek J.; Juras G. Subjective vs objective evaluation of knee stability in patients before and after anterior cruciate ligament reconstruction. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine Vol. 6, No. 2/2014: 5–12
 • Chamera T., Spieszny M., Klocek T., Kostrzewa-Nowak D., Nowak R., Lachowicz M., Buryta R., Ficek K., Eider J., Moska W., Cięszczyk P. Post-effort changes in activity of traditional diagnostic enzymatic markers in football players’ blood. J Med Biochem 2014; 33:1-9, DOI: 10.2478/jomb-2014-0035
 • Fedotovskaya O., Eider J., Cięszczyk P., Ahmetov I., Moska W., Sawczyn S., Ficek K., Leońska-Duniec A, Maciejewska-Karłowska A., Sawczuk M., Czubek Z., Żychowska M., Jascaniene N. Association of muscle-specific creatine kinase (CKM) gene polymorphism with combat athlete status in Polish and Russian cohorts. ARCHIVES OF BUDO; 2013:9(3):233-237
 • Eider J., Ficek K., Kaczmarczyk M., Maciejewska-Karłowska A., Sawczuk M., Leońska-Duniec A., Klocek T., Lachowicz M., Cięszczyk P. Endothelial nitric oxide synthase g894t (rs1799983) gene polymorphism in polish athletes. Central European Journal of Biology, 2014, DOI: 10.2478/s11535-013-0254-1
 • Sawczuk M., Timshina Y.I., Astratenkova I.V., Maciejewska-Karłowska A., Leońska-Duniec A., Ficek K., Mustafina L.J., Cięszczyk P., Klocek T., Ahmetov I.I. The -9/+9 polymorphisms of bradykinin receptor beta 2 gene and athlete status: A study involving two European cohorts. Human Biology, 85(5): 741-56. DOI: 10.3378/027.085.0511
 • Zarębska A., Ahmetov I., Sawczyn S., Weiner A., Kaczmarczyk M., Ficek K., Maciejewska-Karłowska A., Sawczuk M., Leońska-Duniec A., Klocek T., Voronina E., Boyaskikh U., Filipenko M., Cięszczyk P. Association of the MTHFR 1298>C (rs1801131) polymorphism with speed and strength sports in Russian and Polish athletes. DOI: 10.1080/02640414.2013.825731
 • Liberski J., Ficek K. Kirschner wire migration from the clavicle to the cervical spine. International Journal of Case Reports and Images; 2013;4(6), DOI: 10.5348/ijcri-2013-06-319-CR-4
 • Eider J., Leońska-Duniec A., Maciejewska-Karłowska A., Sawczuk M.,  Ficek K., Sawczyn S., Cięszczyk P. The VEGFR2 gene His472Gln polymorphism in Polish endurance athletes. International SportMed Journal; 2013:14:29-35
 • Sawczuk M., Maciejewska-Karłowska A., Cięszczyk P., Skotarczak B., Ficek K. Association of the ADRB2 Gly16Arg and Glu27Gln polymorphisms with athlete status. Journal of Sport Sciences; 2013, DOI: 10.1080/02640414.2013.786184
 • Ficek K., Ficek-Kiesler A. Zastosowanie ortobiologii w leczeniu ubytku kostnego na podstawie przedstawionego przypadku. PrzypadkiMedyczne.pl 2013; 41: 175-179
 • Eider J., Cięszczyk P., Leońska-Duniec A., Maciejewska A., Sawczuk M., Ficek K., Kotarska K. Association of the 174 G/C polymorphism of the IL6 gene in Polish power-orientated athletes. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness; 2013;53:88-92
 • Eider J., Cięszczyk P., Leońska-Duniec A., Maciejewska-Karłowska A., Sawczuk M., Ficek K. The association between D allele of the ACE gene and power performance in Polish elite athletes. Science&Sports; 2013, DOI: 10.1016/j.scispo.2012.11.005
 • Zarębska A., Sawczyn S., Kaczmarczyk M., Ficek K., Maciejewska-Karłowska A., Sawczuk M., Leońska–Duniec A., Eider J., Grenda A., Cięszczyk P. Association of RS699 (M235T) polymorphism in the AGT gene with power but not endurance athlete status. Journal of Strength and Conditioning Research; 2013, 27(10): 2898-903, DOI: 10.1519/JSC.0b013e31828155b5
 • Stępień-Słodkowska M., Ficek K., Eider J., Leońska-Duniec A., Maciejewska-Karłowska A., Sawczuk M., Zarębska A, Grenda A, Kotarska K., Cięszczyk P. The +1245G/T polymorphisms in the collagen type I alpha-1 (COL1A1) gene in Polish skiers with Anterior Cruciate Ligament injury. Biology of Sport, 2013;30:57-60, DOI: 10.5604/20831862.1029823
 • Görner K., Ficek-Kiesler A., Ficek K. Złamanie awulsyjne kości łonowej jako przyczyna bólu pachwinowego u piłkarza. Uniwersytet Szczeciński – Zeszyty naukowe nr 771 – Prace Instytutu Kultury Fizycznej nr 28, 2012
 • Ficek K., Stodolak E., Tomczak A., Stolarz M. Zastosowanie bioresorbowalnych implantów polilaktydowych w chirurgii ortopedycznej-opis przypadku. PrzypadkiMedyczne.pl, 2012; 22:84–88
 • Król P., Franek A., Dolibog P., Durmała J., Detko E., Wnuk B., Ficek K., Błaszczak E., Król T., Dolibog P., Franek E., Wiercigroch L., Taradaj J., Piecha M., Sobota G. Zogniskowana i radialna fala uderzeniowa w leczeniu objawowej ostrogi piętowej. Fizjoterapia Polska; 2012;4(4); Vol. 12:341-354
 • Ficek K., Cięszczyk P., Kaczmarczyk M., Maciejewska-Karłowska A., Sawczuk M., Cholewiński J., Leońska-Duniec A., Stępień-Słodkowska A., Zarębska A., Stepto N., Bishop DJ., Eynon N. Gene variants within the COL1A1 gene are associated with reduced anterior cruciate ligament injury in professional soccer players. Journal of Science and Medicine in Sports, 2012, vol. 16; 5, 396-400, DOI: 10.1016/j.jsams.2012.10.004
 • Ficek K., Wieczorek J., Stodolak E., Kajor M., Kosenyuk Y. Bioresorbable polylactide (PLA) beads promote tendon healing in the bone tunnel. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 2012:6:1:06.P13
 • Ficek K., Wieczorek J., Stodolak E., Kajor M., Kosenyuk Y. A revised surgical concept of anterior cruciate ligament replacement in a rabbit model. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 2012:6:1:06.P12
 • Ficek K., Wiatr A., Zydek G., Ficek-Kiesler A. Pozytywny efekt suplementacji poprzez działanie kompleksu kwasu hialuronowego i chondroityny na chorobę zwyrodnieniową stawów. Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, 2012:30:34-39
 • Ficek K., Wieczorek J., Stodolak-Zych E., Kosenyuk Y.  A revised surgical concept of anterior cruciate ligament replacement in a rabbit model. Preliminary investigations. Engineering of Biomaterials, 2012:13:33-34
 • Cięszczyk P., Sawczuk M., Maciejewska-Karłowska A., Ficek K. The ACTN3 R577X Polymorphism in Top-level Polish Rowers. Journal of Exercise Science & Fitness, 2012:10:12-15, DOI: 10.1016/j.jesf.2012.04.003
 • Ficek K., Wieczorek J., Stodolak E., Kajor M., Koseniuk Y. Bioresorbable polylactide (PLA) beads promote tendon healing in the bone tunnel. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2012:20:S101-S370
 • Cholewiński J., Ficek K., Wiatr A., Pająk M., Kubiak A. Vascularization of the remnant of ACL and clinical results of ACL reconstructions with remnant preservation. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2012:20:S101-S370
 • Cięszczyk P., Kalinski M., Ostanek M., Jascaniene N., Krupecki K., Ficek K., Sawczuk M., Maciejewska A. Variation in the HIF1A gene in elite rowers. Journal of Strength and Conditioning Resarch, 2012, DOI: 10.1519/JSC.0b013e31824b876d
 • Cięszczyk P., Ostanek M., Leońska-Duniec A., Sawczuk M., Maciejewska A.,  Eider J., Ficek K.,  Sygit K.,  Kotarska K. Distribution of the AMPD1 C34T polymorphism in Polish power-oriented athletes. Journal of Sports Sciences, 2012:30:31-35, DOI: 10.1080/02640414.2011.623710
 • Maciejewska A., Leońska-Duniec A., Cięszczyk P., Sawczuk M., Eider J., Ficek K., Sawczyn S. The NRF2 gene A/G polymorphism in Polish rowers. Journal of Human Kinetics, 2012:31:59-62
 • Ficek K. Opieka nad biathlonistami. Medycyna sportowa, red: Krzysztof Klukowski, Biblioteka Medical Tribune, Warszawa, Polska, 2011
 • Cięszczyk P., Sawczuk M., Maciejewska A., Ficek K., Eider J. The variaton of peroxisome proliferator activated receptor α gene in elite combat athletes. European Journal of Sport Science, 2011:2:119-123, DOI: 10.1080/17461391.2010.487120
 • Cięszczyk P., Eider J., Ostanek M., Leońska-Duniec A., Ficek K., Kotarska K. Is the C34T polymorphism of the AMPD1 gene associated with athlete performance in rowing. International Journal of Sports Medicine, 2011:32(12):987-991, DOI: 10.1055/s-0031-1283186
 • Cięszczyk P., Eider J., Ostanek M., Arczewska A., Leońska-Duniec A., Sawczyn S., Ficek K., Krupecki K. Association of the ACTN3 R577X polymorphism in Polish power-orientated athletes. Journal of Human Kinetics, 2011:28:5-11, DOI: 10.2478/v10078-011-0022-0
 • Ficek K., Kamiński T., Wach E., Cholewiński J., Cięszczyk P. Application of Platelet Rich Plasma in Sports Medicine. Journal of Human Kinetics, 2011:30:79-91, DOI: 10.2478/v10078-011-0076-z
 • Cięszczyk P., Eider J., Arczewska A., Ostanek M., Leońska-Duniec A., Sawczyn S., Ficek K., Jascaniene N., Kotarska K., Sygit K. The HIF1A gene Pro582Ser polymorphism in Polish power-orientated athletes. Biology of Sport, 2011:28:111-114, DOI: 10.5604/945117
 • Cięszczyk P., Maciejewska A., Sawczuk M., Ficek K., Eider J., Jascaniene N. The angiotensin converting enzyme gene I/D polymorphism in ellite polish and lithuanian judo players. Biology of Sport, 2010:27(2):119-122, DOI: 10.5604/20831862.913078
 • Cięszczyk P., Maciejewska A., Sawczuk M., Ficek K., Eider J. The Angiotensin Converting Enzyme Gene I/D Polymorphism In Polish Rowers. International Journal of Sports Medicine, 2010
Menu