Tytuł naukowy: doktor nauk medycznych
Specjalizacja: specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Szczególne zainteresowania w dziedzinie medycyny:

  • endoprotezoplastyka

Praktyka:

  • 2003 – 2005 Oddział Urazowo-Ortopedyczny w Oświęcimiu
  • 2005 – 2010 Klinika Ortopedii i Traumatologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach

Przynależność do towarzystw:

  • Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
Menu