O fundacji Galen:

Fundacja Galen powstała w 2007 roku z inicjatywy prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Ficka, który jest jednocześnie Fundatorem Fundacji. Siedzibą Fundacji jest Bieruń.

Nadrzędnym celem i zadaniem realizowanym przez Fundację Galen są działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Zadania te są głównie realizowane poprzez organizację wraz z ośrodkiem medycznym Galen i centrum rehabilitacji Galen Rehabilitacja, bezpłatnych szkoleń edukacyjnych z zakresu m. in. przygotowania do bezpiecznego uprawiania różnych popularnych dyscyplin sportowych i profilaktyki zdrowotnej.

Pozostałymi celami Fundacji wyszczególnionymi w statucie są:

1. Propagowanie idei rehabilitacji kompleksowej, wspieranie materialne ośrodków medycznych.
2. Finansowanie lub współfinansowanie w uzasadnionych przypadkach i w miarę możliwości świadczeń medycznych.
3. Organizowanie i wspieranie finansowe szkolenia personelu ośrodków medycznych z zakresu wiedzy medycznej, organizacji pracy i zarządzania.
4. Organizowanie szkoleń dla rodziców dzieci ze schorzeniami ortopedycznymi i wymagających opieki rehabilitacyjnej.
5. Finansowanie badań naukowych  i wydawnictw z zakresu wiedzy medycznej, wydawanie publikacji.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy. Bardzo liczymy na Państwa pomoc, jednocześnie zachęcając do czynnego udziału w życiu Fundacji Galen.

Prezes Zarządu Fundacji Galen:  Anna Ficek-Kiesler

Fundacja Galen
43-150 Bieruń, ul. Jerzego 6

KRS: 0000279618
NIP: 6090030337
REGON: 260160475

 +48 697 840 676

Nr konta: 28 1020 2313 0000 3102 0378 8643
W tytule wpłaty prosimy wpisywać
„CELE STATUTOWE”

Menu