W minioną sobotę, 30 listopada br., odbyło się III Forum Medycyny Sportu w Warszawie, zorganizowane przez Centrum Edukacji Medycznej oraz Grupę LUX MED. Wydarzenie to było kierowane przede wszystkim do lekarzy medycyny sportowej, ortopedów oraz fizjoterapeutów. Wśród prelegentów nie mogło zabraknąć Pana Profesora Krzysztofa Ficka, który prezentując swoje doświadczenia z praktyki klinicznej wygłosił dwa wykłady: “Ortopedyczne konsekwencje stanu zmęczeniowego u sportowca” oraz “Zmiany zmęczeniowe stopy”.

Zachęcamy do śledzenia wydarzeń z udziałem pracowników naszego Ośrodka.

Menu