Ośrodek medyczny Galen-Ortopedia jako pierwszy w Polsce wykorzystuje Laser-Doppler (z systemem firmy Perimed) podczas zabiegów operacyjnych przeprowadzanych w ośrodku. Laser Doppler Flowmeter urządzenie służące do zbadania żywotności pozostałych po urazie włókien więzadła krzyżowego przedniego w celu ich wykorzystania jako wzmocnienie do rekonstrukcji tego więzadła.

Metoda Laser-Doppler opiera się na zjawisku Dopplera. Zjawisko to często kojarzone z przesunięciem częstotliwości fali dźwiękowej jest również aktualne dla światła lasera. Częstotliwość światła zmienia się bowiem przy rozpraszaniu na obiektach poruszających się. Różnica między częstotliwością początkową (przed rozproszeniem) i końcową (po rozproszeniu) nazywana jest częstotliwością dopplerowską i jest ona proporcjonalna do prędkości badanego obiektu. Możemy więc oszacować prędkość przepływu krwi w badanej tkance znając przesunięcie dopplerowskie, a co za tym idzie zmierzy lokalnie całkowitą perfuzję mikrokrążenia w tkance (iloczyn ilości poruszających się komórek krwi oraz średniej szybkości ruchu tych komórek). Obejmuje to naczynia włosowate, tętniczki, żyłki i zespolenia tętniczo-żylne. Wyniki takich pomiarów można zapisać w jednostkach Perfusion Units (PU).

Do pomiarów wykorzystujemy PeriFlux System 5000 firmy Perimed, który jest aparatem przeznaczonym do monitorowania perfuzji mikrokrążenia w złożu kapilarnym. Wraz z kompletem sond inwazyjnych oraz oprogramowaniem do obsługi systemu Periflux System 5000 – Perisoft for Windows, urządzenie pozwala chirurgowi zmierzyć przepływy krwi w operowanych strukturach.

Dowiedziono, że metoda laser Doppler jest użyteczna w klinicznej ocenie przepływu krwi w skórze, więzadłach i kości. Badania wykazały [Hellem, 1984; Swiontkowski, 1986; Pässler, 1993], że oszacowanie przepływu krwi w kościach, łąkotkach czy w przeszczepianym więzadle krzyżowym przednim może być przydatnym pomiarem w ocenie żywotności struktur biologicznych. Zrozumienie zjawiska ukrwienia więzadła może dostarczać ważnych wskazówek pomocnych w ulepszaniu naturalnych procesów wgajania [Yamagishi, 1997].

Do tej pory nie było możliwości zmierzenia in vivo krążenia w więzadle krzyżowym przednim (ACL) bez uszkodzenia go. Wykorzystanie efektu Dopplera w połączeniu z laserem i sondą daje nam taką możliwość podczas zabiegu rekonstrukcji ACL i trwa zaledwie kilka minut [Passler, 1993].

Menu