REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 32 216 44 44

+48 504 226 303

Godziny otwarcia: 8.00 - 20.00

Terapia Płytkowymi Czynnikami Wzrostu

Płytkowe czynniki wzrostu (PRP – Platelet Rich Plasma) to skoncentrowana objętość płytek krwi rozproszonych w niewielkiej ilości osocza. Koncepcja zastosowania PRP polega na wykorzystaniu własnej krwi pacjenta jako środka wpływającego na poprawę funkcji zarówno tkanek miękkich jaki i tkanki kostnej, pobudzając ich potencjał regeneracyjny. Masa bogatopłytkowa jest coraz częściej stosowanym w ortopedii i medycynie sportowej produktem inżynierii tkankowej. Mechanizm jej działania polega na wydzieleniu przez aktywowane trombocyty czynników wzrostu, które są kluczowym składnikiem procesu regeneracji tkanek.

Płytkowe czynniki wzrostu stosuje się głównie w leczeniu zmian obejmujących tkanki miękkie  w celu zmniejszenia wzmożonego napięcia (mięśniowe, więzadłowe) tkanek w okolicach stawów dotkniętych procesem chorobowym. Zespół "łokcia tenisisty" lub "kolana skoczka"; zapalenie lub uszkodzenia ścięgna Achillesa; zapalenie powięzi podeszwowej; urazy stożka rotatorów - to tylko niektóre jednostki chorobowe, w których leczeniu z powodzeniem stosuje się osocze bogatopłytkowe. Od kilku lat wykorzystuje się płytkowe czynniki wzrostu (PRP – Platelet Rich Plasma) jako symulant wzrostu kostnego.

Koncentrat płytek krwi zawierający czynniki wzrostu znalazł również zastosowanie w medycynie sportowej, gdzie bardzo często dochodzi do urazów zarówno tkanek miękkich (ścięgna, więzadła, mięśnie) jak i kości. Szczególnie w tej dziedzinie oczekuje się szybkiej i efektywnej terapii.

Zaletą tej terapii jest fakt, że wykorzystywana jest wyłącznie krew własna pacjenta i nie ma ryzyka transmisji chorób wirusowych lub reakcji uczuleniowych.

Koncentraty krwinek płytkowych zawierające czynniki wzrostu uzyskuje się w drodze wirowania krwi pełnej, używając do tego celu odpowiednich probówek i wirówek. Dostępne są obecnie gotowe zestawy sterylnych pojemników, pochodzących od różnych producentów. Pozwalają one na łatwe i szybkie uzyskanie koncentratu krwinek płytkowych, nawet w warunkach ambulatoryjnych. Proces pozyskiwania opiera się na wirowaniu z różną prędkością (zalecaną przez każdego producenta) pobranej na antykoagulant krwi pełnej, w wyniku którego dochodzi do jej rozdzielenia na krwinki czerwone, osocze bogato płytkowe i osocze ubogopłytkowe. Oddzielenie od siebie poszczególnych frakcji zachodzi automatycznie dzięki specjalnym zawartym w pojemnikach przegrodom albo jest wykonywane ręcznie.

Procedura podania PRP przebiega w następujący sposób:

  • pobranie krwi żylnej pacjenta w ilości uzależnionej od wskazań lekarskich dotyczących leczonego schorzenia
  • umieszczenie pobranej krwi w sterylnej probówce, która jest następnie wirowana w specjalnie przystosowanej do tego typu procedur medycznych wirówce (około 8 minut)
  • odciągnięcie strzykawką frakcji osocza o wysokim stężeniu płytek krwi zawierających czynniki wzrostu
  • po uzyskaniu odpowiedniej objętości koncentratu bogatopłytkowego podaje się go w znieczuleniu miejscowym oraz warunkach aseptycznych w leczoną okolicę

W przypadku konieczności zastosowania większej objętości PRP pacjent kierowany jest (po wcześniejszej konsultacji lekarskiej) do Regionalnego Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Katowicach ze skierowaniem (otrzymanym w czasie wcześniejszej wizyty lekarskiej). W RCKiK pacjent oddaje około 0,5 l krwi z czego pozyskiwane jest około 50ml osocza.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt

                                                               z Punktem Rejestracji.

GALEN-ORTOPEDIA Sp. z o.o.
ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń
nr tel.:+48 32 216 44 44
+48 32 216 55 00
fax:+48 32 216 44 02
kom.:+48 504 226 303

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług
zachęcamy do wypełnienia ankiety