REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 32 216 44 44

+48 504 226 303

Godziny otwarcia: 8.00 - 20.00

Badania sportowe

W ofercie Ośrodka znajdują się:

- dokładny wywiad i badanie ogólne - dzięki którym analizuje się ogólny stan organizmu, jego dotychczasowe możliwości, predyspozycje i problemy. Spersonalizowany wywiad umożliwia wstępne zapoznanie się z osobą i odpowiednie zaplanowanie dalszych badań.

- podstawowe badania wydolnościowe - poprzez pomiar wskaźników fizykochemicznych umożliwiają indywidualną ocenę zdolności do wysiłku danego organizmu oraz wspomagają dobranie optymalnego planu treningowego. Poprzez badania określa się indywidualne progi metabolicze, których przestrzeganie podczas wysiłku daje najszybsze efekty poprawy wydolności.

- testy i ocena biomechaniczno-funkcjonalna - składają się na nią testy neurologiczne, badanie ruchów (czynnych, biernych, trakcji-kompresji, ślizgowych, oporowych) oraz ocena siły mięśniowej. Jest to kolejny nieodłączny element efektywnych przygotowań.

Wszystkie badania są indywidualnie dobierane do potrzeb każdej aktywnej osoby. W razie konieczności specjaliści kierują na dodatkowe badania, w celu uzyskania najlepszego efektu końcowego.

GALEN-ORTOPEDIA Sp. z o.o.
ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń
nr tel.:+48 32 216 44 44
+48 32 216 55 00
fax:+48 32 216 44 02
kom.:+48 504 226 303

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług
zachęcamy do wypełnienia ankiety