REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 32 216 44 44

+48 504 226 303

Godziny otwarcia: 8.00 - 20.00

Aktualności

 19.06.2017 – Modelowanie i druk 3D w Galenie

Dział Nauki, Innowacji i Rozwoju ośrodka Galen-Ortopedia od ubiegłego tygodnia został wzbogacony o Strefę Druku 3D, w której mamy możliwość wykonywania modeli trójwymiarowych struktur anatomicznych, implantów medycznych oraz wiele, wiele więcej – dzięki technologii rapid prototyping.

galendruk

Pracujemy na sprzęcie polskiego producenta – firmy 3DGence. Drukujemy w technologii FFF (ang. Fused Filament Fabrication), która polega na nakładaniu uplastycznionego tworzywa sztucznego warstwa po warstwie.

Ogromną zaletę stanowi możliwość drukowania z różnych materiałów (np. polilaktyd – PLA, polistyren wysokoudarowy – HIPS, kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy – ABS), w tym elastycznych.

Dzięki naszemu sprzętowi możemy tworzyć m.in.:

- wydruki 3D struktur anatomicznych, na podstawie danych obrazowych – głównie z tomografii komputerowej (również rezonansu magnetycznego) – wspomagające diagnostykę oraz stanowiące bazę do symulacji przedzabiegowych,

- szablony wspomagające zabieg chirurgiczny,

- anatomiczne modele poglądowe dla celów edukacyjnych,

- inne: prototypy nowych wyrobów medycznych (implantowanych, czy instrumentarium medycznego).

stopa3d    implant

Druk


12.06.2017 - Kolejny rok współpracy z LO im. Powstańców Śląskich w Bieruniu za nami

Tradycyjnym spotkaniem podsumowującym zajęcia z fizyki medycznej skończył się trzeci rok współpracy Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu z Ośrodkiem Galen-Ortopedia.

W roku szkolnym 2016/2017, oprócz klasy o profilu biologiczno-chemicznym, mieliśmy przyjemność przybliżyć zasady funkcjonowania nowoczesnego ośrodka medycznego, jego zasoby sprzętowe oraz terapeutyczne, klasie matematyczno-fizycznej. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt postępującego w niezwykle szybkim tempie rozwoju technologicznego, również w obszarze medycyny, co skutkuje coraz to większym zapotrzebowaniem na specjalistów łączących w sobie umiejętności techniczne – inżynierskie z wiedzą medyczną.

Więcej na temat spotkania, samych zajęć oraz opinii uczniów LO można przeczytać w Tygodniku Tyskim Dziennika Zachodniego z dnia 16 czerwca br. („Podglądanie chirurgów”) oraz na stronie internetowej bieruńskiego LO - http://www.lobierun.edu.pl/20170612galen.


04.05.2017 – Artykuł w Rodni

W kwietniowym numerze lokalnego magazynu społeczno-kulturalnego miasta Bieruń „Rodnia” opublikowany został artykuł pt.: ”Trójwymiarowa analiza obrazu w nowoczesnej ortopedii – Technologie XXI wieku w Galenie”. Praca przedstawia możliwości współczesnej inżynierii w zastosowaniu medycznym, począwszy od metod akwizycji obrazów, poprzez modelowanie w środowisku wirtualnym, a kończąc na druku przestrzennym. Na bazie codziennej praktyki klinicznej ośrodka Galen-Ortopedia zaprezentowane zostały ciekawe przykłady wykorzystania możliwości współczesnej inżynierii biomedycznej do uzyskania nie tylko pełnej informacji diagnostycznej, ale również zaplanowania i przeprowadzenia z największą starannością procesu terapeutycznego.

Pełna treść artykułu jest dostępna poprzez oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Bieruniu, pod adresem: http://www.bierun.pl/miasto_bierun/gazeta_RODNIA.html


24.04.2017 - Wykład gościnny Profesor Alison September z University of Cape Town (RPA)

W dniu 24.04 br. mieliśmy przyjemność gościć w naszym Ośrodku Profesor Alison September z University of Cape Town (Republika Południowej Afryki), światowej sławy genetyka, która oprócz owocnych rozmów z Działem Nauki, Innowacji i Rozwoju poruszających kolejne wspólne projekty, wygłosiła również otwarty wykład gościnny dot. zagadnień genetyki w sporcie pt.: „From bench to bedside: What is needed?”. 

 

W czasie wizyty, Pani Profesor September towarzyszył Profesor Paweł Cięszczyk z Uniwersytetu Szczecińskiego, twórca Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka.

 

Dzięki współpracy, zarówno z Prof. September, jak również z Prof. Cięszczykiem, w Ośrodku Galen-Ortopedia realizowany jest projekt badawczy pt.: „Genetyczne uwarunkowania zwiększonego ryzyka wystąpienia uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego na skutek zwiększonej aktywności fizycznej”, którego głównym celem jest określenie wrodzonych predyspozycji do powstawania uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego.

 

Wykład AS

Wykład AS_1


6.04.2017 - Wykłady gościnne w Miami

Na zaproszenie Profesora Michala Toborka z University of Miami School of Medicine (USA), Profesor Krzysztof Ficek gości na Wydziale Biochemii i Biologii Molekularnej w dniach 6-14 kwietnia 2017r. Podczas trwającej wizyty oprócz zacieśniania współpracy naukowej w kierunku adaptacji motorycznej, treningu odpornościowego oraz molekularnych predyspozycji do uszkodzeń mięśni i ścięgien, Profesor Ficek przedstawi dwa wykłady gościnne na temat: "Wykorzystanie biomateriałów w zabiegach rekonstrukcyjnych więzadeł" oraz "Osocze bogatopłytkowe: implikacje do regeneracji ścięgien".

 

Miami

Prof. Ficek podczas pierwszego seminarium w The Miami Project to Cure Paralysis Lios Pope Life Center.


10.01.2017 - Artykuł w Medical Tribune

W grudniowym numerze czasopisma Medical Tribune został opublikowany artykuł prof. nadzw. dr hab. Krzysztofa Ficka pt."Czy ból ścięgna Achillesa zapisany jest w genach?". Artykuł powstał przy współpracy mgr inż. Pauliny Cyganik z Działu Nauki, Innowacji i Rozwoju, Galen-Ortopedia Sp. z o.o.

Czytaj więcej »


15.11.2016 - Projekt genetyczny

W dniu 10 listopada Uczelniana Komisja Bioetyczna ds. Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku nt. "Genetyczne uwarunkowania zwiększonego ryzyka wystąpienia uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego na skutek zwiększonej aktywności fizycznej". 

Głównym celem proponowanych badań jest ustalenie genetycznych czynników ryzyka związanych z powstawaniem uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego, bedących konsekwencją urazów stawu kolanowego. Wykazano bowiem, że ryzyko zerwania więzadeł krzyżowych (przedniego) kolana u pacjentów posiadających krewnych, u których także odnotowano takie uszkodzenia, było dwa razy wyższe niż średnia w populacji. Obserwacje te pozwoliły na wysunięcie sugestii, że istnieją również czynniki genetyczne, które przynajmniej cześciowo mogłyby odpowiadać za dziedziczne predyspozycje do uszkodzeń więzadeł kolana.

Udział w badaniach jest bezpłatny, będzie jednorazowy i nie będzie wymagał powtórzeń. Procedura poboru materiału genetycznego będzie miała miejsce w Ośrodku Galen-Ortopedia w Bieruniu i polega na pobraniu od Pacjenta wymazu z jamy ustnej.

Materiał będzie następnie analizowany w przez naukowców z Uniwersytetu w Cape Town (Republika Południowej Afryki) oraz naukowców z Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka Uniwersytetu Szczecińskiego.

Badania mają na celu poszerzenie dotychczasowej wiedzy na temat genetycznego podłoża uszkodzeń tkanek miękkich, co wydaje się kluczowym zagadnieniem w wielu dziedzinach życia i nauki, a przede wszystkim w obszarze medycyny.


4.10.2016 – Wizualizacje i drukowanie 3D

Na bazie obrazowania tomograficznego – głównie tomografii komputerowej, rzadziej rezonansu magnetycznego, które pacjent może wykonać w pracowniach diagnostyki obrazowej – również w pracowni Helimed w Bieruniu – możliwe jest stworzenie zaawansowanych modeli trójwymiarowych określonych struktur kostnych – zarówno w środowisku wirtualnym, jak również fizycznie – dzięki innowacyjnej technologii druku 3D. 

Wizualizacje 3D

Ośrodek Galen-Ortopedia dysponuje oprogramowaniem Osirix MD, certyfikowanym do zastosowań medycznych w USA (FDA Cleared) i Unii Europejskiej (CE Labeled)umożliwiającym zaawansowaną analizę i interpretację obrazów medycznych. Obróbka obrazu, tzw. postprocessing oraz tworzenie cyfrowych wizualizacji 3D umożliwia jeszcze dokładniejszą diagnostykę oraz przeprowadzanie symulacji przedzabiegowych w przestrzeni komputera. 

Modelowanie 3D 

 

Druk 3D

Przygotowanie modelu do postaci drukowanej, jak również sam proces druku odbywa się w technologii CJP (ColorJet Printing) w Laboratorium firmy ChM, posiadającej zaplecze konstrukcyjno – technologiczne pod druk 3D dla zastosowań medycznych. Model danej struktury (w szczególności w przypadku trudnych złamań i patologii) wydrukowany, z odpowiednią dokładnością, na drukarce 3D pozwala chirurgowi na wcześniejsze dokładne przygotowanie się do zabiegu, przewidzenie rzeczywistych warunków, z jakimi będzie miał do czynienia w czasie zabiegu chirurgicznego. Dzięki temu może odpowiednio wcześnie, bez presji czasu, opracować strategię leczenia, co przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie ryzyka przeprowadzenia operacji oraz wystąpienia powikłań, jak również stwarza możliwość skrócenia czasu rekonwalescencji.

 

17.04.2016 - Światowy ekspert w Bieruniu

W związku z udziałem Pana Profesora Krzysztofa Ficka w konsorcjum Athlome (The Athlome Consortium), w dniach 13-15 kwietnia miło było nam gościć Profesora Malcolma Collinsa z University of Cape Town (Republika Południowej Afryki), światowego eksperta w dziedzinie badań genetycznych oraz członka konsorcjum Athlome. Wizyta była doskonałą okazją do podjęcia naukowej dyskusji dotyczącej diagnostyki genetycznej w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej, oraz kontynuacji współpracy naukowej.

 

10.01.2016 -  Modelowanie 3D w badaniach nad biomateriałami 

Ficek K, Filipek J, Wojciechowski P, Kopec K, Stodolak-Zych E, Blazewicz S. A bioresorbable polylactide implant used in bone cyst filling. J Mater Sci: Mater Med (2016)27:33

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10856-015-5647-4


Obraz z elektronowego mikroskopu skaningowego

Biomateriały_1


Pomiar ubytku kostnego w trzech odstępach czasowych

Biomateriały_2


Segmentacja nowo powstałej tkanki kostnej na rusztowaniu biomateriałowym

Biomateriały_3


GALEN-ORTOPEDIA Sp. z o.o.
ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń
nr tel.:+48 32 216 44 44
+48 32 216 55 00
fax:+48 32 216 44 02
kom.:+48 504 226 303

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług
zachęcamy do wypełnienia ankiety